Umíme zhodnotit Váš kapitál

Investiční fondy ZDR Investments investují finanční prostředky svých zakladatelů a dalších investorů, získaných z úpisů investičních akcií. Investujeme jen do toho, čemu skutečně rozumíme. Do prémiových nemovitostí v České republice a na Slovensku. Opíráme se o 25letou zkušenost zakladatelů. Naše strategie je konzervativní, plánovaný výnos je kalkulován podle plateb nájemného, nikoli ze spekulací o růstu cen nemovitostí vlastněných fondem.

Nemovitostní fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí dikontního typu.

Nemovitostní fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je nový fond, založený v říjnu 2019, který navazuje na zkušenosti a úspěch fondu FKI, ale umožňuje investice pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na investice do retailových a administrativních nemovitostí, a také do objektů pro logistiku a výrobu.

Vývoj výnosnosti fondu FKI

Za období 01-12/2019 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě růstové +8,23 %. Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +16,72 %. 

K 31.12.2019 činí hodnota nemovitostního portfolia fondu 2,0 mld. Kč. 

Stáhněte si náš aktuální investiční teaser zde.

* vývoj akcií třídy A fondu ZDR Investments SICAV a.s. (FKI)

Nemovitosti

Nemovitosti do fondů vybíráme pouze na základě provedených důkladných due diligence.

Diversifikace

Kombinujeme druhy nemovitostí v portfoliu, a chráníme se tak před výkyvy v hospodářském cyklu.

Zkušenosti

Za 25 let v aktivním developmentu zrealizoval zakladatel fondu víc než 35 projektů.

Naše nemovitosti

Aktuální portfolio fondů ZDR Investments  je tvořeno výnosovými nemovitostmi situovanými na území České a Slovenské republiky. Obsazenost nemovitostí nájemci je téměř 100%. V nejbližší době budou dokončeny další akvizice jak prvotřídních nákupních center, tak i retailových parků a dalších komerčních objektů, které jsou nyní ve finální fázi developmentu zakladatelů, popř. o nich fond vyjednává se třetími osobami.