Umíme zhodnotit Váš kapitál

Investiční fondy ZDR Investments investují finanční prostředky svých zakladatelů a dalších investorů, získaných z úpisů investičních akcií. Investujeme jen do toho, čemu skutečně rozumíme. Do prémiových nemovitostí v České republice , na Slovensku a v Rakousku. Opíráme se o více než 25letou zkušenost zakladatelů. Naše strategie je konzervativní, plánovaný výnos je kalkulován podle plateb nájemného, nikoli ze spekulací o růstu cen nemovitostí vlastněných fondem.

Nemovitostní fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

Nemovitostní fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je druhý fond, založený v říjnu 2019, který navazuje na zkušenosti a úspěch fondu FKI, ale umožňuje investice pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na investice do retailových a administrativních nemovitostí, a také do objektů pro logistiku a výrobu.

Vývoj výnosnosti fondu FKI

* vývoj akcií třídy A fondu ZDR Investments SICAV a.s. (FKI)

Za období 01-06/2020 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě CZK růstové +4,16 %. Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +21,57 %

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV a.s. 8,5 let a je dle prestižního hodnocení Top nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, nejdelších hodnotou mezi nemovitostními fondy na českém trhu.

 

Vývoj výnosnosti fondu Public

Za období 01-06/2020 dosáhla výkonnost retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. +2,12 %. Od zahájení fondu v listopadu  2019 dosáhl celkový výkon  +6,66 %

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments Public SICAV a.s.    6,1 let.

Stáhněte si náš aktuální investiční teaser zde.

Nemovitosti

Nemovitosti do fondů vybíráme pouze na základě provedených důkladných due diligence.

Diversifikace

Kombinujeme druhy nemovitostí v portfoliu, a chráníme se tak před výkyvy v hospodářském cyklu.

Zkušenosti

Za 25 let v aktivním developmentu zrealizoval zakladatel fondu víc než 35 projektů.

Naše nemovitosti

Aktuální portfolio fondů ZDR Investments  je tvořeno výnosovými nemovitostmi situovanými na území České republiky, Slovenska a Rakouska. Obsazenost nemovitostí nájemci je téměř 100%. V nejbližší době budou dokončeny další akvizice jak prvotřídních nákupních center, tak i retailových parků a dalších komerčních objektů, které jsou nyní ve finální fázi developmentu zakladatelů, popř. o nich fond vyjednává se třetími osobami.