Umíme zhodnotit Váš kapitál

Investiční fondy ZDR Investments investují finanční prostředky svých zakladatelů a dalších investorů, získaných z úpisů investičních akcií. Investujeme do prémiových nemovitostí v České republice , na Slovensku, v Rakousku, v Chorvatsku a Německu. 

Nemovitostní fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

Nemovitostní fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je druhý fond, založený v říjnu 2019, který navazuje na zkušenosti a úspěch fondu FKI, ale umožňuje investice pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na investice do retailových a administrativních nemovitostí, a také do objektů pro logistiku a výrobu.

Vývoj výnosnosti fondu FKI

* vývoj investičních akcií třídy A fondu ZDR Investments SICAV a.s. (FKI)

Za období 01-09/2021 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě A (CZK růstová+4,74 %.

Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +32,23 %

Investiční třída C (EUR růstová) vykázala za období 01-09/2021 růst ve výši 7,77 % a za posledních 12 měsíců dosahuje 9,83 %.

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV 7,7 let a patří dle prestižního hodnocení Top nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, k nejdelším hodnotám mezi nemovitostními fondy na českém trhu.

Vývoj výnosnosti fondu Public

Za období 01-09/2021 dosáhla výkonnost retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. +4,71 %.

Od zahájení fondu v listopadu 2019 dosáhl celkový výkon  +16,06 %.

Fond ZDR Public byl v roce 2020 nejvýnosnějším nemovitostním fondem ve své kategorii v České republice.

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. 8,0 let.

Stáhněte si náš aktuální investiční teaser zde.

Nemovitosti

Nemovitosti do fondů vybíráme pouze na základě provedených důkladných due diligence.

Diversifikace

Kombinujeme druhy nemovitostí v portfoliu, a chráníme se tak před výkyvy v hospodářském cyklu.

Zkušenosti

Za 25 let v aktivním developmentu zrealizovali zakladatelé fondu více než 35 projektů.

Naše nemovitosti

Aktuální portfolio fondů ZDR Investments  je tvořeno výnosovými nemovitostmi situovanými na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Chorvatska a Německa. Obsazenost nemovitostí nájemci je téměř 100%. V nejbližší době budou dokončeny další akvizice retailových parků diskontního typu a dalších komerčních objektů, které jsou nyní ve finální fázi developmentu zakladatelů, popř. o nich fond vyjednává se třetími osobami.