Portfolio

Projekty v přípravě

Pro období 2020/2021 mámé připravené další nové akvizice v celkové hodnotě 4 mld. Kč.  Do majetku fondů budou nemovitosti převáděny vždy řádně dokončené a kompletně pronajaté. 

Regionální rozložení

Ve vlastnictví fondu

V realizaci nebo přípravě