Portfolio

Nemovitosti v majetku fondů

Aktuální portfolio aktiv ZDR Investments SICAV a.s. je tvořeno níže uvedenými nemovitostmi. Obsazenost nemovitostí nájemci je 99,4 % . V nejbližší době budou dokončeny další akvizice jak prvotřídních nákupních center, tak i retailových parků a dalších komerčních objektů, které jsou nyní ve finální fázi developmentu zakladatelů, popř. o nich fond vyjednává se třetími osobami. 

Projekty v přípravě

Pro období 2020 mámé připravené další nové akvizice v celkové hodnotě 3 mld. Kč.  Do majetku fondů budou nemovitosti převáděny vždy řádně dokončené a kompletně pronajaté. 

Regionální rozložení

Ve vlastnictví fondu

V realizaci nebo přípravě