Co je to retail park?

Nákupní neboli retail parky tvoří gró nemovitostního portfolia investičních fondů Public a FKI ZDR Investments. Zároveň se jedná o nákupní centra, která nejsou oblíbená jenom v Česku, ale v mnoha zemích po celém světě. Čím jsou retil parky specifické a proč je považujeme za budoucnost nakupování? To se pokusíme vysvětlit na následujících řádcích. 

Retail park je moderní koncept nákupního areálu, který se skládá z několika samostatných obchodních jednotek umístěných vedle sebe, často s vlastním parkovištěm přímo před obchodem. Na rozdíl od tradičních vícepatrových nákupních center jsou retail parky přízemní, nabízejí široké parkovací plochy a rychlé nákupy bez nutnosti procházet celým centrem.  

Pohodlné nakupování i výhody pro nájemce 

Zákazníci oceňují retail parky především díky pohodlnému nakupování. Parkování je často zdarma, blízko vchodům obchodů a bez nutnosti hledání volného místa v podzemních garážích. Retail parky bývají dobře propojeny s běžnou městskou dopravou. To zajišťuje snadnou dostupnost pro širokou škálu zákazníků.  

Také nájemci v retail parcích těží z řady výhod. Oceňují vyšší viditelnost svých obchodů, umístění v lukrativních spádových oblastech a často i nižší nájemné (v porovnání s tradičními nákupními centry) díky minimálním nákladům na provoz společných prostor. 

Definice retail parku

Design a uspořádání retail parků nejsou náhodné, jedná se o výsledek promyšleného plánování s cílem maximalizovat zákaznický zážitek a pohodlí. Skladba nájemců je volena strategicky tak, aby zákazníci našli vše, co potřebují – od potravin a drogerie, přes oblečení a elektro, až po zboží pro domácí mazlíčky. Toto zaměření na zboží denní potřeby a diskontní prodejny zajišťuje, že retail parky zůstávají oblíbené bez ohledu na hospodářskou situaci. Díky vysokému podílu prodeje potravin a diskontního zboží jsou retail parky lépe odolné vůči ekonomickým krizím. Tento trend se ukázal jak během pandemie COVID-19, tak v průběhu následujících ekonomických otřesů. I když obecné maloobchodní tržby zaznamenaly pokles, zboží z diskontů naopak získávalo na popularitě, což odráží zájem zákazníků o cenově přístupnější produkty. Potraviny, jako nezbytný výdaj, si udržují stabilní prodej bez ohledu na fázi ekonomického cyklu. Potvrzením tohoto trendu jsou i data týkající se výstavby nových retail parků. Pouze v roce 2023 došlo v České republice k rozšíření ploch nákupních parků o 62 000 m², což představuje meziroční nárůst o 41 %.

Proč jsou retail parky budoucností nákupního zážitku? 

V dnešní rychlé době hledají zákazníci efektivitu a pohodlí. Retail parky nabízejí obě tyto vlastnosti a stávají se tak ideálním místem pro nákupy. Udržitelnost je také klíčovým prvkem retail parků. Velké střechy nabízejí ideální prostor pro instalaci fotovoltaických panelů, což podporuje ekologickou udržitelnost. S rostoucím počtem retail parků v České republice a jejich popularitou mezi zákazníky je jasné, že tento koncept je zde na dlouho a bude hrát klíčovou roli v budoucím vývoji retailového průmyslu. 

Součástí fondů ZDR Investments je několik desítek retail parků rozmístěných v 5 evropských zemích. Kompletní přehled včetně mapy a přehledu nejvýznamnějších nájemníků je k dispozici na našich stránkách v sekci Portfolio.