DIP - dlouhodobý investiční produkt

Demografický vývoj je v České republice neúprosný. Počet seniorů se nepřetržitě zvyšuje od poloviny 80. let 20. století. Nárůst počtu seniorů značně zrychlil koncem prvního desetiletí 21. století, kdy důchodového věku dosáhly silné populační ročníky narozené po druhé světové válce. Aktuálně senioři představují zhruba pětinu celkové populace a podle prognóz Českého statistického úřadu by se tento podíl měl do konce roku 2100 navýšit na třetinu. 

Role DIP v důchodovém zabezpečení

Z ekonomického hlediska znamená stárnutí populace jediné, a to vyšší podíl osob, kteří budou ze sociálního systému čerpat, a nižší podíl těch, kteří jej tvoří. Je evidentní, že podíl důchodů vůči průměrné mzdě bude v čase klesat a pro zachování požadované životní úrovně v důchodovém věku bude potřeba více vlastních prostředků. Reakcí státu na tento trend bylo vytvoření alternativního způsobu zajištění na stáří, tzv. DIP – dlouhodobý investiční produkt. Do té doby si lidé běžně na penzi spořili v původních transformovaných fondech, nebo v lepším případě v účastnických fondech v rámci doplňkového penzijního spoření. DIP má za cíl motivovat populaci začít se zabezpečovat na stáří co možná nejdříve, a to skrze širší paletu investičních nástrojů s daňovým zvýhodněním a možností příspěvku zaměstnavatele. 

Vše, co potřebujete vědět o DIP: Nejčastější dotazy

Co je to DIP?

Zkratka DIP v sobě nese název produkt, nicméně jde ve skutečnosti spíše o daňovou evidenci či režim investování, kterým stát motivuje k zabezpečení na stáří prostřednictvím výnosnějších nástrojů s daňovým zvýhodněním. V rámci DIPu nebude uživatel limitován pevně danou alokací aktiv, jako tomu je u stávajícího penzijního spoření, ale bude moci dle svého uvážení investovat do širší palety investičních nástrojů.

Příspěvky vložené na DIP bude možné až do výše 48 tis. Kč za rok odpočítat od daňového základu, což při nynější sazbě daně z příjmů fyzických osob představuje úsporu až 7,2 tis. Kč. Na DIP bude moci zaměstnancům přispívat zaměstnavatel, který z příspěvku do výše 50 tis. Kč za rok na jednu smlouvu nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění. 

Kdo DIP poskytuje?
DIP mohou v souladu se zákonem poskytovat pouze regulované finanční subjekty, kterými jsou banky, spořitelní a úvěrová družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti nebo samosprávné investiční fondy. Subjekty oprávněné poskytovat DIP jsou zapsané v seznamu regulovaných osob vedený Českou národní bankou. 
Jak si DIP založím?
Nejdříve si vyberete některého z poskytovatelů DIP a uzavřete s ním smlouvu. Následně si zvolíte konkrétní investiční nástroje, které v rámci DIP budete chtít nakupovat, a poté v ideálním případě dodržujete pravidelnost a disciplínu s tím spojenou. Čím dříve se zajištěním na stáří začnete, tím více majetku do důchodového věku získáte. 
Do čeho v rámci DIP mohu investovat?
Dle zákona bude možné investovat do veřejně obchodovaných akcií, dluhopisů, ETF fondů, podílových fondů nebo nástrojů peněžního trhu. 
Mohu ukončit DIP předčasně?
Abyste zpětně nepřišli o daňové zvýhodnění, musíte do DIP odkládat prostředky alespoň 10 let od sjednání smlouvy a nesmíte je vybrat dříve než v 60 letech. Těmito podmínkami se stát snaží motivovat k dodržování dlouhodobého investičního horizontu, který je u výnosnějších aktiv zcela klíčový. 
Jaký je rozdíl mezi DIP a běžným penzijním spořením?

V rámci třetího pilíře existuje penzijní připojištění (PP) a doplňkové penzijní spoření (DPS). Pokud se zabezpečujete na stáří touto formou, odkládáte prostředky do fondů, které nabízí daná penzijní společnost a nemůžete si tak nastavit skladbu investic dle svého uvážení. V případě DIPu je však volba na vás. Složení investic navíc můžete měnit podle toho, jak blízko odchodu do důchodu budete. V rané akumulační fázi mohou převažovat rizikovější aktiva s dlouhým investičním horizontem a s přibližováním se důchodovému věku může být skladba investic nastavena více konzervativně, aby nedocházelo k nežádoucím výkyvům.  

DIP umožňuje od základu daně odečíst příspěvky až do výše 48 tis. Kč za rok bez jakéhokoliv limitu. V případě DPS je možný maximální odpočet 24 tis. Kč u příspěvků přesahující částku 12 tis. Kč za rok. Pokud budete mít souběžně sjednaný DIP a DPS, popřípadě více účtů DIP, maximální daňový odpočet za všechny dohromady nepřesáhne 48 tis. Kč. Oproti DPS však DIP neposkytuje státní podporu.  

Mohu v rámci DIP investovat do fondů skupiny ZDR Investments?

Ano, v rámci DIP je možné investovat do všech našich fondů. 

Naše nemovitostní fondy spravuje odpovědná investiční společnost, kterou schválila ČNB. V našem případě se jedná o investiční společnost Conseq. Pro investování do našich fondů můžete kontaktovat tuto investiční společnost, případně tak můžete učinit prostřednictvím svého investičního nebo finančního poradce. Najdete nás také v nabídce renomovaných finančně poradenských sítí.

Pokud nemáte svého vlastního poradce, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poradíme s jeho výběrem. 


Zajímají vás jak nemovitostní fondu fungují, jaké jsou možnosti investic a co můžete očekávat? Přečtěte si souhrn nejčastějších otázek o nemovitostních fondech. Nebo navštivte sekci Aktuality, kde najdete vždy čerstvé informace z chodu naší investiční skupiny.