200

tis. m² 

STŘEŠNÍ PLOCHA K POKRYTÍ FVE

13,9

MWp

PLÁNOVANÝ VÝKON

13

GWh/rok

VYROBÍME EL. ENERGIE

1440

tun

PŘEDPOKLÁDANÁ ÚSPORA CO₂

Investujeme do lepší budoucnosti

Udržitelné podnikání a investování je pro nás tématem číslo jedna. Neomezujeme se pouze na ochranu životního prostředí. Náš pohled je komplexní. V rámci kritérií ESG se soustředíme na posuzování vlivů ekologických, sociálních i správních. Součástí naší strategie je také spolupráce s nájemci, transparentní sdílení informací a pravidelný reporting. 

Díky měření, hodnocení a zlepšování dopadů našeho podnikání na prostředí, ve kterém žijeme, pomáháme vytvářet udržitelnou ekonomiku a společnost.

Co je to ESG a jaký je náš přístup

Zkratka ESG (Environment, Social, Governance) je mezinárodně uznávaný termín používaný pro zhodnocení a porovnání společenské odpovědnosti firem, které kromě generování zisku dbají i na dopady svých aktivit na prostředí kolem nás. Dle kritérií ESG by měly firmy splňovat vytyčené podmínky v rámci ochrany životního prostředí, sociálních vztahů a správy společnosti. Investoři často tato kritéria využívají pro hodnocení dlouhodobé udržitelnosti a rizikovosti investic. 

Pro nás je jednou ze základních priorit udržitelný provoz nemovitostí.  Provoz budov totiž tvoří 28 % globálních emisí CO₂ eq. Ty jsou především tvořeny spotřebou energie na vytápění, ohřev teplé vody a spotřebovanou elektřinou. Principů ESG chceme využít k tomu, abychom snížili provozní náklady a zvýšili atraktivitu našich nemovitostí pro nájemce i investory.

Při tvorbě ESG strategie jsme zohlednili zájmy všech zainteresovaných stran – investorů, bank, zaměstnanců i našich nájemců. Zahrnuli jsme také budoucí požadavky legislativy. Na základě provedené analýzy jsme si stanovili naše priority pro všechny tři pilíře.

Pilíře ESG strategie

Základní informace k fondu ZDR FKI
Základní informace k fondu ZDR Public
Základní informace k fondu ZDR Industrial

Net-zero strategie

Snížení uhlíkové stopy je klíčovým prvkem ve snaze o dosažení udržitelného rozvoje.
V přechodu na nízkoemisní ekonomiku vidíme zejména příležitost k posílení našich dlouhodobých investic i otevření nových tržních možností.

Důležitým krokem v boji proti změně klimatu a globálnímu oteplování je úsilí snížit čisté emise skleníkových plynů na nulu. Nemovitosti hrají v tomto globálním úsilí o klimatickou změnu klíčovou roli. Abychom zlepšili finanční výkon našeho portfolia, připravujeme se na budoucí změny, jako jsou přísnější regulace, zdanění uhlíku nebo nové požadavky nájemců, kteří si také stanovují ambiciózní cíle v oblasti klimatu. 

Globální ekonomika se musí dekarbonizovat do roku 2050 a v tomto desetiletí je potřeba dosáhnout významného pokroku. To vyžaduje transformační změny v celém našem hospodářství.

Přestože bude přechod na ekonomiku s nízkým obsahem uhlíku náročný, jsme přesvědčení, že díky proaktivnímu přístupu ochráníme a posílíme dlouhodobé investice. Net-zero strategii jsme proto pzačlenili do celého našeho investičního procesu:

  • Akvizice
  • Development a renovace
  • Provozní činnost
  • Dekarbonizační strategie na úrovni portfolia
  • Dekonstrukce a divestice