ESG 
strategie

Věříme
v udržitelnost

Udržitelné podnikání a investování je pro nás tématem číslo jedna. Neomezujeme se pouze na ochranu životního prostředí. Náš pohled je komplexní. V rámci kritérií ESG se soustředíme na posuzování vlivů ekologických, sociálních i správních. Díky měření, hodnocení a zlepšování dopadů našeho podnikání na prostředí, ve kterém žijeme, pomáháme vytvářet udržitelnou ekonomiku a společnost.

Co je to ESG?

ESG (Environment, Social, Governance) je mezinárodně uznávaný termín používaný v oblasti finančního investování pro zhodnocení a porovnání společenské odpovědnosti firem, které kromě generování zisku dbají i na dopady svých aktivit na prostředí kolem nás. Pojem ESG označuje tzv. udržitelné investice, které splňují vytyčené podmínky v oblastech ochrany životního prostředí, sociálních vztahů a správy společnosti. Investoři často tato kritéria využívají pro hodnocení dlouhodobé udržitelnosti a rizikovosti investic.

Náš přístup

Enviroment

Dopady na životní prostředí

Naší ambicí je vytvářet udržitelnější a odolnější budovy s důrazem na snižování dopadů našeho portfolia na klimatické změny. Cílíme na výrobu obnovitelné energie z fotovoltaických panelů, snižování energetické náročnosti nemovitostí i spotřeby přírodních zdrojů.

Už při výběru investic dbáme na to, aby jejich realizace splňovala kritéria udržitelnosti a respektovala životní prostředí.

Social

Společenský kontext

Usilujeme o to, aby z našich aktivit těžilo co nejvíce subjektů. Dlouhodobě podporujeme potřebné, kulturu, sport a rozvoj lokalit, ve kterých investujeme.

Budujeme pevná partnerství s našimi nájemci a skrze společné projekty tvoříme udržitelnější a zdravější prostředí. Při spolupráci s dodavateli ctíme transparentnost a etiku v celém řetězci.

Governance

Řízení společnosti

Transparentnost, férovost a otevřená komunikace jsou hodnoty, které uplatňujeme v rámci našeho podnikání vůči obchodním partnerům, investorům, zaměstnancům i veřejnosti. Našim cílem je budovat trvalou hodnotu a plnit klimatické a sociální cíle.

Aktuality