FAQ
 

Často kladené otázky o nemovitostních fondech

Ať už jste začátečníkem nebo zkušeným investorem, je důležité mít jasné informace o tom, jak fondy fungují, jaké jsou možnosti investic a co můžete očekávat. Pro lepší orientaci v tomto tématu jsme připravili souhrn těch nejčastějších dotazů, na které se nás ptáte. Pokud zde nenajdete odpověď na to, co vás zajímá, napište nám. Využít k tomu můžete třeba formulář na konci stránky. Rádi vám všechny dotazy zodpovíme.

Nejčastější otázky

1. Co je to nemovitostní fond a jak funguje?

Nemovitostní fondy jsou investiční nástroje, které umožňují investovat do různých druhů nemovitostí, jako jsou například retail parky, kancelářské budovy, obchodní centra, bytové domy či průmyslové nemovitosti. Tyto fondy shromažďují finanční prostředky od investorů a směřují je do nemovitostního sektoru.

Podle způsobu generování výnosu rozlišujeme dva typy nemovitostních fondů: první investuje do již dokončených nemovitostí a generuje výnos z pronájmů, druhý se zaměřuje na development a výnosy plynoucí z prodeje nemovitostí. Zatímco fondy zaměřené na pronájem nabízejí stabilnější, dlouhodobě orientované výnosy, fondy zaměřené na development mohou přinést vyšší, avšak rizikovější výnosy, závislé na úspěchu jednotlivých developerských projektů.

Výnosy z nemovitostních fondů se poté distribuují mezi investory v poměru k jejich podílu ve fondu. Takto se investoři mohou podílet na zisku z nemovitostí, aniž by museli sami investovat vysoké částky potřebné k pořízení nemovitosti a podstupovat rizika spojená s jejich nákupem a provozem. 

Jak se mezi jednotlivými fondy orientovat a na jaká kritéria se při výběru zaměřit? Přečtěte si náš článek Jak vybrat nemovitostní fond krok za krokem. Sepsali jsme do něj veškeré infomrace, které se vám mohou při výběru toho správného fondu hodit. 

2. Jak investovat do nemovitostních fondů ZDR?

ZDR Investments je česká skupina nemovitostních fondů a jako takovou ji musí spravovat odpovědná investiční společnost, kterou schválila ČNB. V našem případě se jedná o investiční společnosti Codya a Conseq. Pro investování do našich fondů můžete kontaktovat tyto investiční společnosti, případně tak můžete učinit prostřednictvím svého investičního nebo finančního poradce. Najdete nás také v nabídce renomovaných finančně poradenských sítí.

Pokud nemáte svého vlastního poradce, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme s jeho výběrem. 

3. Jaká je minimální částka, kterou mohu investovat?

Minimální vstupní investice se odvíjí od toho, zda chcete investovat do fondu pro kvalifikované investory, nebo do retailového fondu.  

Pokud jste kvalifikovaný investor a chcete investovat do fondu ZDR FKI, minimální částka stanovená zákonem je 1 000 000 Kč. S investicemi do retailových fondů, ZDR Public a ZDR Industrial, můžete začít s výrazně menším kapitálem. Minimální investice je buď 10 000 Kč jednorázově, nebo od 200 Kč pravidelně.

4. Na jak dlouho můžu do fondu investovat a po jaké době mohu vystoupit?

Nemovitosti jsou vzhledem ke svému charakteru považovány za dlouhodobé aktivum. I pro nemovitostní fondy se proto doporučuje střednědobý až dlouhodobý investiční horizont. Důvodem je, že správci fondů reinvestují prostředky od investorů do nákupu nových nemovitostí, což následně zvyšuje výnos celého investičního portfolia. Celý proces nákupu a integrace nemovitostí je časově náročný. Pro optimální růst a zhodnocení je proto  doporučováno držet investici minimálně 5 let.

Ačkoliv je možné z fondu vystoupit každý měsíc – obvykle na jeho konci, je dobré mít vždy na paměti, že nemovitostní fondy nejsou vhodným nástrojem pro krátkodobé spekulativní investice. Svou roli zde také hrají i poplatky s investicí spojené. Před investováním proto zvažte všechna potenciální rizika, stanovte si jasný investiční horizont a pečlivě promyslete, kolik prostředků jste ochotni do fondu investovat.

5. Jak je to s poplatky?

Výše poplatků se odvíjí od typu fondu a jeho investiční strategie. U nemovitostních fondů se můžete setkat s poplatkem vstupním, výstupním, za správu fondu či výkonnostním. Poplatkovou strukturu musí podle předpisů regulátora každý fond uvádět na svých stránkách. Ani u nás tomu není jinak. Veškeré poplatky, které se pojí s našimi fondy, uvádíme na webu v přehledu základních údajů daného fondu. 

Retailové fondy Public a Industrial

  • vstupní poplatek - jeho výši stanovuje váš finanční poradce, maximálně však 4 % 
  • výstupní poplatek neúčtujeme,  
  • poplatek za správu fondu a výkonnostní poplatek jsou již zahrnuty ve výsledcích fondů a nejsou investorům dodatečně účtovány. 

Fond pro kvalifikované investory FKI:

  • vstupní poplatek - jeho výši stanovuje váš finanční poradce, maximálně však 3,1 % 
  • výstupní poplatek se po 3 letech od nabytí investičních akcií neuúčtuje
  • poplatek za správu fondu a výkonnostní poplatek jsou již zahrnuty ve výsledcích fondů a nejsou investorům dodatečně účtovány. 

Cílený výnos, který u každého fondu uvádíme, je už očištěný o všechny poplatky s výjimkou vstupního. 

6. Je investice do nemovitostního fondu vhodná i pro laiky?

Do retailových fondů ZDR Public a Industrial může investovat prakticky kdokoliv. Stačí, když kontaktujete svého investičního nebo finančního poradce. Stanovíte si vhodný investiční horizont a částku, kterou chcete investovat – jednorázově, nebo pravidelně. Žádné speciální znalosti a zkušenosti nepotřebujete. 

Oproti tomu do fondu pro kvalifikované investory ZDR FKI mohou investovat jen zkušenější investoři s větším kapitálem, kteří prokáží hlubší znalost finančních trhů. 

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv fond z naší nabídky, vždy platí, že vše ohledně nákupu, správy a pronájmu nemovitostí zařídíme za vás. Vy investujete, my vaše finance zhodnocujeme. 

7. Do jakých typů nemovitostí investujete?

Soustředíme se na investice do dlouhodobě pronajatých komerčních nemovitostí.

Prostřednictvím fondu pro kvalifikované investory ZDR FKI a retailového fondu ZDR Public investujeme do regionálních retail parků diskontního charakteru s vysokým podílem prodejen potravin. Portfolio našeho třetího fondu – ZDR Industrial je zaměřené na objekty menší rozlohy určené pro výrobu a skladování. 

Díky dlouhodobým smlouvám s vysoce bonitními nájemci a jejich vyvážené skladbě jsou tyto nemovitosti z hlediska investic stabilní a dlouhodobě výnosné. Portfolio všech našich fondů si můžete prohlédnout na našich stránkách.  

8. Co je to retail park?

Retail parky jsou typicky jednopodlažní nákupní centra, která často najdete na okrajích měst. Obvykle stojí na větších pozemcích a mají jednoduchou architekturu, která se zaměřuje na funkčnost a pohodlí zákazníků. Skládají se z řady menších, na sobě nezávislých obchodů, které se typicky soustředí kolem velkého parkoviště. Retail parky nabízejí široký výběr obchodů na jednom místě, jsou cenově příznivé a mnoho lidí je preferuje pro jejich pohodlnou dostupnost a široký výběr obchodů. 

V našich retail parcích najdete i klasickou a osvědčenou skladbu nájemců. Nejčastěji jsou to potravinářské supermarkety, diskontní prodejny, drogerie, lékárny, elektro obchody nebo třeba pet centra. 

9. Co znamená defenzivní strategie?

Defenzivní, konzervativní strategie, kterou uplatňujeme napříč fondy, klade důraz zejména na stabilitu výnosů a minimalizaci rizik. Tento typ investiční strategie je vhodný pro investory, kteří preferují dlouhodobě stabilní zhodnocení před vyššími volatilními výnosy. 

Naše investiční strategie je postavená na dlouhodobém výnosu plynoucím převážně z pronájmu našich nemovitostí. Místo spekulací na růst hodnoty nemovitostí se soustředíme na konzistentní a stálý příjem z pronájmů.

10. Co znamená fond kvalifikovaných investorů?

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je určený pouze pro investory, kteří splňují určité podmínky. Mezi tyto podmínky patří například minimální výše investice, kterou v ČR stanovuje zákon na 1 milion korun, nebo prokázání zkušeností v oblasti investování.  

Fondy kvalifikovaných investorů jsou méně regulované než běžné retailové investiční fondy. Mohou být spojeny s vyšším rizikem, ale zato také s vyššími výnosy.  

11. Co je retailový fond?

Retailové fondy jsou otevřené široké veřejnosti. Vstupní investice zde není tak vysoká jako u fondu kvalifikovaných investorů. U našich retailových fondů (ZDR Public a Industrial) můžete začít s částkou 10 000 Kč jednorázově, nebo od 200 Kč pravidelně. 

Retailové fondy mají zákonnou povinnost držet 10 % majetku fondu v likvidních nástrojích a nesmějí být příliš zadlužené. Díky tomu je to méně riziková forma investování, která je vhodná pro širší spektrum investorů. 

12. Jak vzniká výnos?

Výnos v nemovitostních fondech všeobecně může vznikat několika způsoby – z prodeje nemovitosti, z developmentu, z nájemného nebo z kapitálového zhodnocení nemovitosti, tedy z růstu tržní ceny. Naše strategie se orientuje převážně na výnos plynoucí z nájmu, na základě kterého plánujeme budoucí výnos fondu. V našem segmentu je obvyklé uzavírat s nájemci dlouhodobé smlouvy. To nám zajišťuje stabilní příjmy z nájmů třeba i na 10 let dopředu. 

Výnosy mohou dále růst například prostřednictvím plánovaných zvýšení nájemného vlivem indexace, optimalizace využití nemovitostí nebo snižování nákladů na provoz a údržbu nemovitostí.

13. Garantujete výnos?

To bohužel nemůžeme. Investice obecně se vždy pojí s určitým stupněm rizika a neexistuje žádná záruka, že investice přinese očekávaný výnos. 

Výnos ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou například výkonnost aktiv, do kterých fond investuje, makroekonomické faktory nebo tržní podmínky. V našich fondech ale máme stanovený cílený výnos, kterého se snažíme dosáhnout. U FKI je roční očekávaný výnos 7–9 %, pro retailové fondy Public a Industrial je to 5–7 % ročně. Tyto hodnoty se nám v předchozích letech podařilo vždy překročit. I přesto ale mějte na paměti, že minulé výsledky nezaručují budoucí výnosy. Každá investice přináší určitou míru rizika, se kterou byste měli počítat. 

14. Vyplácí fond dividendy?

Fond FKI nabízí kromě růstové třídy i dividendovou. A to jak v CZK, tak v EUR. Zhodnocení se vyplácí jednou ročně. 

Většina investorů preferuje investování do růstové třídy investičních akcií. U této třídy se výnos připisuje každý měsíc přímo do hodnoty vašich investičních akcií. Výhodou růstové třídy je také fakt, že po třech letech od počátku investice je výnos osvobozen od srážkové daně, zatímco u dividendy se aplikuje srážková daň, která aktuálně činí 15 %. 

Nenašli jste odpověď? Napište nám

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem odpovědi na váš dotaz. Více zde.