Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je osoba, která Vaše osobní údaje zpracovává a určuje účel a prostředky jejich zpracování. Správcem osobních údajů pro účely provozu webové stránky je společnost ZDR Facility Management, s.r.o.

Osobní údaje a způsob jejich získávání

Zpracování osobních údajů při provozu webových stránek

Osobní údaje jsou nejen základní identifikační údaje o fyzické osobě, jako například jméno, adresa, telefonní číslo či datum narození, ale rovněž také IP adresa počítače a další lokační údaje.

Při Vaší návštěvě naší webové stránky se automaticky shromažďují informace o používání webové stránky a probíhá jejich vyhodnocování. Pro účely statistických šetření a k zajištění bezpečnosti a stability systému se tak na našem webovém serveru při každé návštěvě naší webové stránky vyhodnocují a ukládají určitá data. Váš internetový prohlížeč při vstupu na naši webovou stránku z technických důvodů automaticky poskytne data našemu webovému serveru. Mimo jiné se v tomto případě jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, prohlížený soubor, objem zaslaných dat, typ a verzi prohlížeče, operační systém a Vaši IP adresu. Tato data se ukládají odděleně od ostatních dat, která zadáváte v rámci použití naší webové stránky. Není možné, abychom tato data přiřadili k určité osobě.

Při provozování naší webové stránky tak dochází ke shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zjištění návštěvnosti či informací o provozu na webové stránce, jakož i za účelem zlepšení jejího obsahu.

Pokud zaškrtnete políčko „Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu“, zařadíme Vás do našeho seznamu odběratelů novinek. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr ZDR Investments newsletteru“ v patičce e-mailu, nebo zasláním požadavku na e-mailovou adresu info@zdrinvestments.cz.

ZDR Investments newsletter

Na našich webových stránkách můžete prostřednictvím kontaktního formuláře požádat o zasílání našeho newsletteru, díky kterému obdržíte aktuality a informace o naší společnosti.

Prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli v našem kontaktním formuláři, poté ověříme, zda o zasílání ZDR Investments newsletteru skutečně stojíte, resp. zda někdo nezneužil Vaši e-mailovou adresu. Pro ověření Vašeho zájmu Vám na e-mailovou adresu zadanou do kontaktního formuláře zašleme e-mail, jehož přijetí můžete potvrdit kliknutím na odkaz v něm uvedený. Po potvrzení přijetí tohoto e-mailu jste přihlášení k odběru našeho newsletteru.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr ZDR Investments newsletteru“ v patičce e-mailu, nebo zasláním požadavku na e-mailovou adresu info@zdrinvestments.cz.

Zpracovatelé osobních údajů

Provozování webových stránek nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů Vašich osobních údajů.

Při poskytování služeb nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my.

Zpracovatelem při provozu webových stránek jsou zejména provozovatelé služeb webhostingu, serverových a cloudových služeb a poskytovatelé vyhledávacích služeb, kteří společnosti ZDR Facility Management, s.r.o. pomáhají při zlepšování a optimalizaci užití jejich platforem (např. Google Analytics, Mail Chimp).

Zabezpečení webové stránky

Námi používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby veškerá data, která nám poskytnete, byla chráněna jak před nevědomou, tak i úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Společnost ZDR Facility Management, s.r.o. svá bezpečnostní opatření trvale rozvíjí a zlepšuje v souladu s technologickým vývojem. K zabezpečení webové stránky využíváme protokol SSL, který zajišťuje šifrování přenášených dat a autentizaci serveru pomocí digitálních certifikátů.

Cookies

Při provozu webových stránek používáme takzvané cookie soubory. Cookie je označení pro informace, které webový server zasílá prohlížeči, a které pak prohlížeč opět zasílá zpět při pozdějších přístupech k tomuto webovému serveru.

Pomocí cookies je možné ukládat informace mezi přístupy na webovou stránku a tyto soubory webovému serveru umožňují znovu identifikovat prohlížeč návštěvníka, a tedy návštěvníka samého, popřípadě zachovat jeho identifikaci i po návštěvě webové stránky. Cookies, které používáme my, jsou:

 • funkční cookies - zprostředkovávají základní funkčnost webové stránky, která by bez nich nemohla plně fungovat (při absenci funkčních cookies by některé funkcionality webové stránky nepracovaly vůbec nebo jen omezeně);
 • analytické cookies - počítají návštěvnost webové stránky a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a webovou stránku tak neustále vylepšovat;
 • marketingové cookies - shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy Vašim zájmům, a to na této webové stránce i mimo ni.

Pomocí Vašeho prohlížeče můžete Vaše cookies spravovat. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na Vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

Název cookie Typ a funkce Zdroj Doba uložení
SERVERID Funkční cookie - Zajišťuje, aby uživatel během konkrétního návštěvy/sezení používal tentýž server. Cookie nastavuje poskytovatel infrastruktury a jedná se funkční prvek. Solidpixels Po dobu návštěvy webu
CMS-{ID}-FE Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro danou návštěvu webu. Solidpixels Po dobu návštěvy webu
CMS-{ID}-FE-language Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu Solidpixels 1 den
CMS-{ID}-FE-cookies_allow_ac Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem analytických údajů o jeho pohybu na webu. Solidpixels 5 let
CMS-{ID}-FE-cookies_allow_mc Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem údajů pro marketingové účely. Solidpixels 5 let
CMS-{ID}-FE-cookies_notification Funkční cookie - Ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta. Solidpixels 5 let
_ga Analytická cookie - Cookie slouží k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek. Google 2 roky
_gat Analytická cookie - Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku k omezení požadavků odesílaných z vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookie mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování počtu uživatelů. Google 1 den
_gid Analytická cookie - Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá. Google 1 den
_fbp Marketingová cookie - Slouží k trackování návštěv napříč webovými stránkami. Facebook 3 měsíce
_hjIncludedInSample

Analytická cookie - Slouží k webové analýze nástrojem HotJar, identifikuje návštěvníka během relace.

HotJar Po dobu návštěvy webu
_hjid Analytická cookie - Ukládá unikátní identifikátor návštěvníka webu. HotJar 1 rok
_dc_gtm_UA-* Analytická cookie - Uplatňuje se, pokud jsou Google Analytics vložené přes Google Tag Manager. Má stejnou funkci jako _gat. Google

Po dobu návštěvy webu

_gcl_au Marketingová cookie - Zjišťování reklamní efektivity v rámci webů, které uživatel navštěvuje. Google Adsense 3 měsíce
NID Marketingová cookie - Ukládá jedinečný identifikátor, který identifikuje vracejícího se uživatele a je využito pro cílení reklamy. Google 6 měsíců

Vaše práva při zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete vůči nám uplatňovat následující práva:

Právo na přístup

Na základě Vašeho práva na přístup máte právo na informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na informace týkající se jejich zpracování.

Součástí práva na přístup je rovněž právo na poskytnutí kopie Vašich osobních údajů. První kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Dojde-li z Vaší strany ke zneužití práva na přístup, např. opakovaným podáváním nedůvodných žádostí, jsme oprávněni před vyřízením takovéto žádosti od Vás požadovat uhrazení poplatku, který odpovídá administrativním nákladům na vyřízení žádosti.

Právo na opravu či doplnění

Domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo na opravu Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost představuje Vaše právo od nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

V rámci práva na omezení zpracování máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, je-li naplněn některý z následujících důvodů:

 • rozporujete přesnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme, a to po dobu, po kterou budeme ověřovat přesnost Vašich osobních údajů;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to po dobu, po kterou budeme zkoumat oprávněnost Vaší námitky;
 • zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, ale současně si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje vymazali;
 • Vaše osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

V rámci práva na výmaz máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, je-li naplněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme osobní údaje zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a my nemáme žádný další důvod pro jejich zpracovávání;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistuje jakýkoli jiný oprávněný zájem pro zpracování Vašich osobních údajů;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • byla nám uložena povinnost k vymazání Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje nevymažeme, pokud dále existují jiné důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Jedná se o situaci, kdy je zpracovávání Vašich osobních údajů nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků či splnění našich právních povinností, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy.

Právo odvolat souhlas

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoli odvolat.

Právo vznést námitku

Proti zpracování Vašich osobních údajů máte právo vznést námitku. Využijete-li Vašeho práva vznést námitku, nebudeme Vaše údaje zpracovávat, neprokážeme-li závažné oprávněné důvody pro pokračování v jejich zpracování či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Uplatníte-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, naše oprávněné důvody se zkoumat nebudou.

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že Vaše práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů byla při zpracování Vašich osobních údajů jakkoli porušena, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. Uplatněním výše uvedených práv není Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakkoli dotčeno.

Uplatnění Vašich práv

Ve všech věcech týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů či uplatnění jakéhokoli Vašeho práva nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@zdrinvestments.cz či na doručovací adrese ZDR Facility Management, s.r.o., Jungmannova 750/34, 110 00, Praha 1.