Nemovitostní fondy 
ZDR Investments

Umíme zhodnotit
váš kapitál

Nemovitostní fondy ZDR Investments investují do výnosových komerčních nemovitostí na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa
a Chorvatska. Hlavním zaměřením jsou regionální retail parky diskontního charakteru s převahou prodejen potravin. Skupina ZDR Investments byla založena v roce 2017 a staví na zkušenostech zakladatelů z oblasti developmentu, bankovnictví, práva i facility managementu.

Partneři

Zdeněk Prázdný

Zdeněk zastřešuje development nových projektů a vyhledává další akviziční příležitosti na trhu. Je zakladatelem developerské skupiny Traxial Group, v rámci které zrealizoval několik desítek projektů v oblasti komerčního developmentu.

Radek Hladký

Radek se věnuje řízení skupiny ZDR Investments, vyhledávání a strukturování nových akvizic. Spoluzaložil advokátní kancelář Z/C/H Legal, která od roku 2005 poskytla převážně nadnárodním klientům poradenství při nemovitostních transakcích za téměř 100 mld. Kč. 

Roman Latuske

Roman řídí expanzi na západní trhy a rozvíjí vztahy s klíčovými obchodními partnery. Vystudoval bankovnictví ve Wiesbadenu a pracoval v oboru financování komerčních nemovitostí u DePfa-Bank a HYPO-BANK. 20 let působil ve vrcholných manažerských pozicích v mediálních domech Mafra a Economia.

Klíčoví lidé

Ondřej z pozice výkonného ředitele řídí finance a provoz fondů ZDR Investments.

Ondřej Sychrovský

CEO

Tomáš je vystudovaný právník a v rámci skupiny ZDR řídí akvizice na Slovensku.

Tomáš Hozlár

AKVIZICE SLOVENSKO

David je zodpovědný za vztahy s investory
a distribučními partnery. Mimo to se podílí na finančním řízení.

David Čubr

BUSINESS DEVELOPMENT

Láďa se zabývá finančními analýzami, reportingem a automatizací procesů.

Ladislav Sepeši

HEAD OF CONTROLLING

Honza má bohaté zkušenosti se správou nemovitostí. Z pozice ředitele má na starosti facility management.

Jan Vltavský

FACILITY MANAGEMENT

Proč investovat
se ZDR Investments?

Jsme skupina nemovitostních fondů s transparentní vlastnickou strukturou. Naše fondy mají domicil v České republice a jsou dohlíženy Českou národní bankou. K investicím, stejně jako zapojení externího financování, přistupujeme konzervativně. Pečlivě vybíráme aktiva a nájemce, kteří zajišťují dlouhodobě stabilní zhodnocení investovaných prostředků.