Nemovitostní fondy ZDR Investments

Fondy zaměřené na investování do komerčních nemovitostí, s jejichž akvizicemi, výstavbou, pronájmem, správou a prodejem mají jeho zakladatelé dlouholeté zkušenosti. Projekty nabývané do portfolia jsou situovány na území České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa.

Výnosnost

Střednědobě plánovaný cílový výnos pro klienty je dle typu fondu 4-9 % ročně. Tento výnos je vysoce nad úrovní výnosů z běžných komerčních nemovitostí, z bankovních vkladů nebo např. z výnosů ze státních dluhopisů. Jeho dosažení v sobě odráží vysokou bonitu majetku fondů; výnosnost je plánována se stabilním výhledem pro střednědobý až dlouhodobý horizont.

Strategie

Komerční nemovitosti jsou rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní investiční výnos. ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových nemovitostí
s predikovatelným výnosem. Zásadní je pro nás lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv. Tyto aspekty podle nás jednoznačně ovlivňují hodnotu nemovitostí a jejich budoucí tržní likviditu.

Partneři

JUDr. Zdeněk Prázdný

Development  / Akvizice

Zdeněk je zakladatelem ZDR Investments. Věnuje se developerské činnosti více než 27 let. Prostřednictvím společností náležejících do jeho developerské skupiny Traxial úspěšně zrealizoval 40 nemovitostních projektů pro nadnárodní i ryze české nájemce v celkovém finančním objemu přesahující 2,7 mld. Kč. Z jeho developerské a akviziční zkušenosti nyní profitují nemovitostní fondy ZDR Investments.

Mgr. Radek Hladký

Akvizice / Právo

Radek je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Z/C/H Legal, která za dobu více než 15leté existence poskytla převážně nadnárodním klientům poradenství při nemovitostních transakcích za téměř 100 mld. Kč. 

Roman Latuske

Business development / Facility management

Roman studoval Bankovnictví ve Wiesbadenu a pracoval v oboru financování komerčních nemovitostí u DePfa-Bank a HYPO-BANK. 20 let působil ve vrcholných manažerských pozicích v mediální skupině MAFRA a jako CEO a předseda představenstva mediálního domu Economia. 

Náš tým

Ing. Ondřej Sychrovský

CEO

Ondřej vystudoval VŠE fakultu mezinárodních vztahů v Praze. Více než 15 let pracoval v různých seniorských manažerských pozicích v mediální skupině MAFRA mimo jiné jako managing director deníku METRO nebo CEO skupiny Ticketportal pro Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

JUDr. Tomáš Hozlár 

Akvizice / Slovensko 

Tomáš zastřešuje akvizice projektů skupiny ZDR Investments na Slovensku. Jako vystudovaný právník a advokát má za sebou 20 roků praxe v oblasti akvizic a developmentu zejména retailových projektů. Svoje zkušenosti z dob advokacie, kdy zaštiťoval především expanzi mezinárodních retailových řetězců, zhodnocuje při vyhledávání nových příležitostí v rámci rozšiřování zahraničního portfolia ZDR Investments. Jeho úlohou je hlavně komplexní příprava akvizic nových projektů, řízení akvizičního procesu včetně financování kupovaných projektů a následný výkon facility managementu.

Jan Vltavský

Facility management

Honza studoval obor stavebnictví v Ostravě. Ve správě nemovitostí se pohybuje více než 12 let. Zkušenosti má jak ze segmentu správy bytového portfolia, tak také retailů a výrobních areálů. Součástí jeho práce je nastavování kompletního integrovaného facility managementu nemovitostí v portfoliu ZDR Investments.

Ing. Ladislav Sepeši

Head of controlling

Láďa vystudoval podnikové hospodářství na ekonomické univerzitě v Bratislavě. Na manažerských pozicích v Controllingu nadnárodních firem působí přes 20 let a vedle finančních analýz se specializuje na automatizaci firemního reportingu, Business Intelligence a optimalizaci finančních procesů. V ZDR Investments má na starosti Controlling a Asset Management v Německu a Rakousku.

Proč investovat se ZDR Investments?

Investujeme do diverzifikovaného portfolia retailových nemovitostí diskontního typu. 
Máme bonitní nájemce z řad mezinárodních i českých řetězců.
Nespekulujeme na růst cen nemovitostí, predikujeme výnos na základě uzavřených nájemních smluv.  
Máme nejdelší průměrnou zůstatkovou délku nájemních smluv (WAULT) na trhu.
O naše nemovitosti pečujeme vlastním facility managementem.  
 

Zkušenosti zakladatelů

40 realizovaných vlastních developerských projektů na území České republiky v oblasti výstavby retailových obchodních center, skladových objektů, provozoven obchodních nebo výrobních společností v ceně pořízení přesahující 2,7 mld. Kč. 27 let v aktivním developmentu.

Výběr investičních projektů

Do majetku podfondů vybíráme pouze prémiové nemovitosti na základě provedených důkladných due diligence, jejichž cílem je odhalit případná slabá místa posuzovaných projektů. V případě nemožnosti jejich eliminace není takový projekt dále realizován.

Zajištění nájemného

Nájemné dle nájemních smluv v našich nemovitostech je standardně indexováno o růst inflace. Nájemci jsou ve velké míře nadnárodní obchodní řetězce nebo silné etablované společnosti s prvotřídní bonitní historií. Placení nájemného je zajištěno kaucí, bankovní či korporátní garancí nebo jejich kombinací.

Diversifikace

Vybíráme nemovitosti na území České republiky,  Slovenska, Rakouska a Německa. Kombinujeme retailové nemovitosti food a non-food, skladovací a administrativní budovy, nadnárodní i ryze národní nájemce, což zajišťuje ochranu při výkyvu v hospodářském cyklu v daném odvětví.

Růst hodnoty nemovitostí

Nemovitosti do podfondů vybíráme s ohledem na tři základní faktory ovlivňující jejich hodnotu: výše nájemného a bonitu nájemce, očekávaný tržní vývoj míry výnosnosti a možnost dalšího rozvoje projektu či samotné lokality. Střednědobě plánovaná výnosnost fondů je však založena na konzervativní strategii, tj. na platbě nájemného, nikoliv na spekulaci růstu ceny nemovitosti.