Nemovitostní fondy 
ZDR Investments

Umíme zhodnotit
váš kapitál

Nemovitostní fondy ZDR Investments investují do výnosových komerčních nemovitostí na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa
a Chorvatska. Hlavním zaměřením jsou regionální retail parky diskontního charakteru s převahou prodejen potravin. Skupina ZDR Investments byla založena v roce 2017 a staví na zkušenostech zakladatelů z oblasti developmentu, bankovnictví, práva i facility managementu.

Partneři

Partner skupiny ZDR Investments Zdeněk Prázdný

Zdeněk Prázdný

Zdeněk zastřešuje development nových projektů a vyhledává další akviziční příležitosti na trhu. Je zakladatelem developerské skupiny Traxial Group, v rámci které zrealizoval několik desítek projektů v oblasti komerčního developmentu.

Partner skupiny ZDR Investments Radek Hladký

Radek Hladký

Radek se věnuje řízení skupiny ZDR Investments, vyhledávání a strukturování nových akvizic. Spoluzaložil advokátní kancelář Z/C/H Legal, která od roku 2005 poskytla převážně nadnárodním klientům poradenství při nemovitostních transakcích za více než 100 mld. Kč. 

Partner skupiny ZDR Investments Roman Latuske

Roman Latuske

Roman řídí expanzi na západní trhy a rozvíjí vztahy s klíčovými obchodními partnery. Vystudoval bankovnictví ve Wiesbadenu a pracoval v oboru financování komerčních nemovitostí u DePfa-Bank a HYPO-BANK. 20 let působil ve vrcholných manažerských pozicích v mediálních domech Mafra a Economia.

Klíčoví lidé

Ondřej Sychrovský CEO ZDR Investments

Ondřej z pozice výkonného ředitele řídí finance a provoz fondů ZDR Investments.

Ondřej Sychrovský

CEO

David Čubr, ředitel externí distribuce

David je zodpovědný za vztahy s investory
a distribučními partnery. Mimo to se podílí na finančním řízení skupiny.

David Čubr

BUSINESS DEVELOPMENT

Tomáš Hozlár řídí akvizice skupiny.

Tomáš je vystudovaný právník a v rámci skupiny ZDR řídí akvizice.

Tomáš Hozlár

AKVIZICE / DEVELOPMENT SLOVENSKO

Ladislav Sepeši, head of controlling

Láďa se zabývá finančními analýzami, reportingem a automatizací procesů.

Ladislav Sepeši

HEAD OF CONTROLLING

Vladimír Voska, šéf oddělení facility managementu

Vláďa má bohaté zkušenosti se správou nemovitostí a v ZDR má na starosti oddělení facility managementu.

Vladimír Voska

HEAD OF FACILITY MANAGEMENT

Milan Betka řídí finanční procesy skupiny

Milanovou parketou je řízení účetních a daňových procesů napříč celou skupinou.

Milan Betka

FINANCE SLOVENSKO

Miroslav Kobera, ESG manažer skupiny

Miro je zodpovědný za tvorbu strategie udržitelnosti a za její zavedení do chodu celé skupiny.

Miroslav Kobera

ESG MANAGEMENT

Pavla Majerová, marketing a PR

Pavla má na starost veškeré marketingové aktivity a komunikaci skupiny ZDR.

Pavla Majerová

MARKETING A PR

Proč investovat
se ZDR Investments?

Jsme skupina nemovitostních fondů s transparentní vlastnickou strukturou. Naše fondy mají domicil v České republice a jsou dohlíženy Českou národní bankou. K investicím, stejně jako zapojení externího financování, přistupujeme konzervativně. Pečlivě vybíráme aktiva a nájemce, kteří zajišťují dlouhodobě stabilní zhodnocení investovaných prostředků.

Nejčastěji kladené otázky o nemovitostních fondech

1. Co je to nemovitostní fond a jak funguje?

Nemovitostní fondy jsou investiční nástroje, které umožňují investovat do různých druhů nemovitostí, jako jsou například retail parky, kancelářské budovy, obchodní centra, bytové domy či průmyslové nemovitosti. Tyto fondy shromažďují finanční prostředky od investorů a směřují je do nemovitostního sektoru.

Podle způsobu generování výnosu rozlišujeme dva typy nemovitostních fondů: první investuje do již dokončených nemovitostí a generuje výnos z pronájmů, druhý se zaměřuje na development a výnosy plynoucí z prodeje nemovitostí. Zatímco fondy zaměřené na pronájem nabízejí stabilnější, dlouhodobě orientované výnosy, fondy zaměřené na development mohou přinést vyšší, avšak rizikovější výnosy, závislé na úspěchu jednotlivých developerských projektů.

Výnosy z nemovitostních fondů se poté distribuují mezi investory v poměru k jejich podílu ve fondu. Takto se investoři mohou podílet na zisku z nemovitostí, aniž by museli sami investovat vysoké částky potřebné k pořízení nemovitosti a podstupovat rizika spojená s jejich nákupem a provozem. 

Jak se mezi jednotlivými fondy orientovat a na jaká kritéria se při výběru zaměřit? Přečtěte si náš článek Jak vybrat nemovitostní fond krok za krokem. Sepsali jsme do něj veškeré infomrace, které se vám mohou při výběru toho správného fondu hodit. 

2. Jak investovat do nemovitostních fondů ZDR?

ZDR Investments je česká skupina nemovitostních fondů a jako takovou ji musí spravovat odpovědná investiční společnost, kterou schválila ČNB. V našem případě se jedná o investiční společnosti Codya a Conseq. Pro investování do našich fondů můžete kontaktovat tyto investiční společnosti, případně tak můžete učinit prostřednictvím svého investičního nebo finančního poradce. Najdete nás také v nabídce renomovaných finančně poradenských sítí.

Pokud nemáte svého vlastního poradce, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme s jeho výběrem. 

3. Jaká je minimální částka, kterou mohu investovat?

Minimální vstupní investice se odvíjí od toho, zda chcete investovat do fondu pro kvalifikované investory, nebo do retailového fondu.  

Pokud jste kvalifikovaný investor a chcete investovat do fondu ZDR FKI, minimální částka stanovená zákonem je 1 000 000 Kč. S investicemi do retailových fondů, ZDR Public a ZDR Industrial, můžete začít s výrazně menším kapitálem. Minimální investice je buď 10 000 Kč jednorázově, nebo od 500 Kč pravidelně.

4. Na jak dlouho můžu do fondu investovat a po jaké době mohu vystoupit?

Nemovitosti jsou vzhledem ke svému charakteru považovány za dlouhodobé aktivum. I pro nemovitostní fondy se proto doporučuje střednědobý až dlouhodobý investiční horizont. Důvodem je, že správci fondů reinvestují prostředky od investorů do nákupu nových nemovitostí, což následně zvyšuje výnos celého investičního portfolia. Celý proces nákupu a integrace nemovitostí je časově náročný. Pro optimální růst a zhodnocení je proto  doporučováno držet investici minimálně 5 let.

Ačkoliv je možné z fondu vystoupit každý měsíc – obvykle na jeho konci, je dobré mít vždy na paměti, že nemovitostní fondy nejsou vhodným nástrojem pro krátkodobé spekulativní investice. Svou roli zde také hrají i poplatky s investicí spojené. Před investováním proto zvažte všechna potenciální rizika, stanovte si jasný investiční horizont a pečlivě promyslete, kolik prostředků jste ochotni do fondu investovat.

5. Jak je to s poplatky?

Výše poplatků se odvíjí od typu fondu a jeho investiční strategie. U nemovitostních fondů se můžete setkat s poplatkem vstupním, výstupním, za správu fondu či výkonnostním. Poplatkovou strukturu musí podle předpisů regulátora každý fond uvádět na svých stránkách. Ani u nás tomu není jinak. Veškeré poplatky, které se pojí s našimi fondy, uvádíme na webu v přehledu základních údajů daného fondu. 

Retailové fondy Public a Industrial

  • vstupní poplatek - jeho výši stanovuje váš finanční poradce, maximálně však 4 % 
  • výstupní poplatek neúčtujeme,  
  • poplatek za správu fondu a výkonnostní poplatek jsou již zahrnuty ve výslecích fondů a nejsou investorům dodatečně účtovány. 

Fond pro kvalifikované investory FKI:

  • vstupní poplatek - jeho výši stanovuje váš finanční poradce, maximálně však 3,1 % 
  • výstupní poplatek se po 3 letech od nabytí investičních akcií neuúčtuje
  • poplatek za správu fondu a výkonnostní poplatek jsou již zahrnuty ve výslecích fondů a nejsou investorům dodatečně účtovány. 

Cílený výnos, který u každého fondu uvádíme, je už očištěný o všechny poplatky s výjimkou vstupního.