Public

O fondu        Vývoj výnosu        Přehled základních údajů        Nemovitosti        Ke stažení

O fondu

Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do portfolia komerčních nemovitostí bez nutnosti jejich přímého vlastnictví a správy. Fond investuje do nemovitostí primárně na území České republiky a Slovenska.

24

POČET NEMOVITOSTÍ

5,7 let

WAULT


70 807 m²

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

3,0 mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

Výkonnost fondu Public

   chart

   Roční výnosy

   Přehled základních údajů

   • Název

   ZDR Investments Public SICAV a.s.
   podfond ZDR Public, podfond Real Estate


   • Právní forma

   akciová společnost s proměnným základním kapitálem


   • Druh cenného papíru

   zaknihované investiční akcie


   • Měna fondu

   CZK


   • ISIN

   CZ0008044658


   • Frekvence oceňování

   hodnota investiční akcie stanovená jednou měsíčně


   • Minimální investice

   10.000 Kč jednorázově nebo 200 Kč pravidelně


   • Doporučený investiční horizont

   5 let a více


   • Cílený výnos

   5 - 7 % ročně (po odečtení nákladů na správu fondu)


   • Obhospodařovatel a administrátor

   Conseq Funds investiční společnost, a.s.


   • Depozitář

   Česká spořitelna, a.s.


   • Auditor

   TPA Audit s.r.o.


   • Vstupní poplatek

   až 4 %


   • Výstupní poplatek

   0 %, neaplikuje se


   • Poplatek za správu

   1,5 % ročně


   • Výkonnostní poplatek

   30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 4 % ročně


   Povinné informace: 

   Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu. Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem. Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu). Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

   Nemovitosti v portfoliu

   Retail park Topoľčany

   Retail park Topoľčany

   Retail park Bohumín

   Retail park Bohumín

   Retail park Hluboká

   Retail park Hluboká

   BILLA Velká Dobrá

   BILLA Velká Dobrá

   Retail park Kuřim

   Retail park Kuřim

   Retail park Tanvald

   Retail park Tanvald

   Retail park Šamorín

   Retail park Šamorín

   Retail park Púchov

   Retail park Púchov

   TESCO Banská Štiavnica

   TESCO Banská Štiavnica

   Retail park Světlá nad Sázavou

   Retail park Světlá nad Sázavou

   Retail park Klatovy

   Retail park Klatovy

   Retail park Česká Lípa

   Retail park Česká Lípa

   Tesco Senec

   Tesco Senec

   Retail park Čáslav

   Retail park Čáslav

   Retail park Senec

   Retail park Senec

   Retail Arena Chodov

   Retail Arena Chodov

   PENNY Netolice

   PENNY Netolice

   JYSK Mariánské Lázně

   JYSK Mariánské Lázně

    JYSK Poděbrady

   JYSK Poděbrady

    PLANEO elektro Mariánské Lázně

   PLANEO elektro Mariánské Lázně

   TEDi Staré Město

   TEDi Staré Město

    KiK Třemošná

   KiK Třemošná

   Logistic park Plzeň

   Logistic park Plzeň

   ABSOLUTIO OFFICE Piešťany

   ABSOLUTIO OFFICE Piešťany

   Rizikovost investice

   Ve statutu ZDR Investments Public SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Public, podfond Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií vydaných k podfondu ZDR Public, podfond Real Estate v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.