FKI

O fondu

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů a investuje především do retailových nemovitostí diskontního charakteru na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Chorvatska.

39

POČET NEMOVITOSTÍ

6,4 let

WAULT


224 361 m²

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

10,2 mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

Výkonnost fondu FKI

   chart

   Výnosy akcií třídy A (CZK růstová)

   Výnosy akcií třídy C (EUR růstová)

   Přehled základních údajů

   Název

   ZDR Investments SICAV, a.s.
   podfond ZDR, podfond Real Estate


   Právní forma

   akciová společnost s proměnným základním kapitálem


   Druh cenného papíru

   zaknihované investiční akcie


   Měna fondu

   CZK / EUR


   ISIN tříd investičních akcií

   CZ0008042892, růstová CZK
   CZ0008043833, růstová EUR

   CZ0008042967, dividendová CZK
   CZ0008043841, dividendová EUR


   Frekvence oceňování

   hodnota investiční akce stanovená jednou měsíčně


   Minimální investice

   1.000.000 Kč


   Doporučený investiční horizont

   5 let a více


   Cílený výnos

   7 - 9 % ročně (po odečtení nákladů na správu)


   Obhospodařovatel a administrátor

   CODYA investiční společnost, a.s.


   Depozitář

   Česká spořitelna, a.s.


   Auditor

   TPA Audit s.r.o.


   Vstupní poplatek

   až 3,1 %


   Výstupní poplatek

   0 % po 3 letech od nabytí investičních akcií


   Poplatek za správu

   1,5 % ročně


   Výkonnostní poplatek

   30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 5 % ročně


   Nemovitosti v portfoliu

   Retail park Kunratice

   Retail park Kunratice

   Galerija Bakar

   Galerija Bakar

   Retail park Teplice

   Retail park Teplice

   Retail park Most

   Retail park Most

   Retail park Ostrava Poruba

   Retail park Ostrava Poruba

   Retail park Hradec Králové

   Retail park Hradec Králové

   Retail park Voitsberg II

   Retail park Voitsberg II

   Retail park Voitsberg III

   Retail park Voitsberg III

   Retail park Voitsberg I

   Retail park Voitsberg I

   Retail park Bílovec

   Retail park Bílovec

   Retail park Rakovník

   Retail park Rakovník

   Retail park Komárno

   Retail park Komárno

   Retail park Pula

   Retail park Pula

   Retail park Wolfsberg

   Retail park Wolfsberg

   Retail park Vídeň

   Retail park Vídeň

   Retail park Frýdek-Místek

   Retail park Frýdek-Místek

   Retail park Litoměřice

   Retail park Litoměřice

   Retail park Schwörstadt

   Retail park Schwörstadt

   Retail park Ostrava-Dubina

   Retail park Ostrava-Dubina

   Retail park Pardubice

   Retail park Pardubice

   Retail park Stříbro

   Retail park Stříbro

   Hypermarket Albert Chrudim

   Hypermarket Albert Chrudim

   Hypermarket Albert Svitavy

   Hypermarket Albert Svitavy

   Hypermarket Albert Přerov

   Hypermarket Albert Přerov

   Albert Ústí nad Orlicí

   Albert Ústí nad Orlicí

   Albert Opava

   Albert Opava

   BILLA Mariánské Lázně

   BILLA Mariánské Lázně

   BILLA Jičín

   BILLA Jičín

   PENNY Votice

   PENNY Votice

   PENNY Tachov

   PENNY Tachov

   PENNY Nýřany

   PENNY Nýřany

   JYSK Havlíčkův Brod

   JYSK Havlíčkův Brod

   JYSK Rakovník

   JYSK Rakovník

   Retail park Jičín

   Retail park Jičín

   KiK Nové Zámky

   KiK Nové Zámky

   KiK Chrastava

   KiK Chrastava

   TEDi Opava

   TEDi Opava

   Logistic park Prešov

   Logistic park Prešov

   Kunstdepot Salzburg

   Kunstdepot Salzburg

   Rizikovost investice

   Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR, podfond Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií vydaných k podfondu ZDR, podfond Real Estate, v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.