Hypermarket Albert Svitavy

  • Celková pronajímatelná plocha: 4980 m2
  • Rok dokončení: 2003
  • Fond: FKI
  • V majetku fondu od: 2019
  • Významní nájemci: Albert Česká Republika, s.r.o.