Praha-Běchovice

Podnikatelská 552, 190 11 Praha-Běchovice, Česko

Výstavba areálu o celkové rozloze 7 907 m² byla dokončena v lednu 2022. Dlouhodobým nájemcem na celkové pronajímatelné ploše 1 659 m² je společnost Jakub Kubín, s.r.o. - tradiční rodinná česká firma zabývající se zpracováním a distribucí masa a uzenin již od roku 1998. Nájemní smlouva byla uzavřena na 20 let.

FKI

FOND

1 659 m2

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA


2022

ROK DOKONČENÍ

2022

V MAJETKU FONDU

Významní nájemci

Jakub Kubín

Jakub Kubín