Industrial Komárno

Roľníckej Školy 86/2877, 945 01 Komárno

V tomto průmyslovém areálu je nájemcem společnost ZF Slovakia a. s., ze skupiny ZF. Koncern ZF je původem německá technologická společnost poskytující inteligentní systémy pro automobilový průmysl. Provozuje 188 výrobních závodů v 31 zemích světa. Na Slovensku patří k největším zaměstnavatelům a dodavatelům automobilového průmyslu.

Závod Komárno se specializuje na montáž spojek pro osobní automobily a zaměstnává více než 100 pracovníků. Výrobní areál byl v roce 2017, dle požadavků ZF Slovakia a. s., kompletně zrekonstruován a nyní se připravuje výstavba další průmyslové haly s výměrou 5 000 m².  

Industrial

FOND

7 101 m2

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA


2017

ROK DOKONČENÍ

2022

V MAJETKU FONDU

Významní nájemci

ZF SLOVAKIA a. s.

ZF SLOVAKIA a. s.