Rakouský retail park vyrobí s FVE tolik elektřiny, kolik 278 domácností spotřebuje za rok

Zatím co v ČR se začala kritéria ESG řešit teprve před nedávnem, v  Rakousku je celý proces včetně technických řešení už dobře zavedený. Jako příklad můžeme uvést rakouský retail park VORUM Voitsberg. Zejména jeho první etapu – VORUM Voitsberg I, která již energii ze slunce využívá. U zbylých dvou objektů (VORUM Voitsberg II a III) se na pokrytí střech fotovoltaickými panely intenzivně pracuje. 

Projekt VORUM Voitsberg patří do portfolia nemovitostního fondu pro kvalifikované investory ZDR Investments SICAV a.s. Retail park s pronajímatelnou plochou 12 783 m² se nachází ve městě Voitsberg, což je okresní město v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Žije zde přibližně 10 000 obyvatel. K revitalizaci okolí přispívá tento retail park, postavený ve třech na sebe navazujících etapách, už od samotného počátku. VORUM Voitsberg totiž stojí na pozemku bývalé hnědouhelné elektrárny, která v minulosti oddělovala města Voitsberg a Bärnbach. Navíc díky 6 800 m² střešní polochy objektu VORUM Voitsberg I, která je kompletě posetá fotovoltaikou, také významně snižuje svou uhlíkovou stopu. Součástí retail parku je i nejmodernější prodejna Billa Plus v celém Rakousku, která byla vystavěna v rámci druhé etapy VORUM Voitsberg II. Její moderní zasklení snižuje spotřebu energie na chlazení až o 60 %. Na udržitelnosti celého projektu se podílí i samotná plocha parkoviště, kde je k dispozici několik dobíjecích stanic pro elektormobily. 

Fotovoltaika na objektu VORUM Voitsberg I se zasloužila o významné snížení emisí

Úsporu CO2 můžeme vyjádřit jako rozdíl mezi energií, kterou bychom za normálních okolností spotřebovali ze sítě, a reálnou spotřebou s použitím FVE. U projektu Voitsberg I se tak v roce 2022 ušetřilo 95 tun CO2. To odpovídá spotřebě elektřiny 278 domácností za rok. 

Retail park Voitsberg I – ukázka střechy pokryté fotovoltaickými panely
Retail park Voitsberg I – ukázka střechy pokryté fotovoltaickými panely z jiného úhlu

Retail park VORUM Voitsberg I v číslech

  • Střešní plocha pokrytá FVE: 6 800 m²   
  • Roční produkce elektřiny: 833 MWh 
  • Úspora CO2: 95 tun ročně 

Zajímá vás ohledně fotovoltaiky v našich retail parcích víc? Přečtěte si, jaké vidíme výhody instalace fotovoltaických elektráren. Nebo se podívejte na naší stránku o ESG, kde najdete kompletní infomrace o aktivitách, které v tomto směru podnikáme.