Co je to ESG? Rovnováha mezi ziskem a udržitelností

Podnikání, které přináší hodnotu investorům i celé společnosti. Tak bychom mohli v krátkosti představit koncept ESG v oblasti investic. Co přesně se za touto zkratkou ale skrývá? A jaký je náš postoj k fenoménu ESG? 

Co je to ESG?

ESG je zkratka pro mezinárodně uznávaná kritéria (environmentální, sociální a v oblasti způsobu vedení společnosti), v rámci kterých se firmy zavazují ke snižování nepříznivých dopadů svého podnikání na prostředí kolem nás. ESG kritéria se používají k hodnocení udržitelnosti a etického dopadu investic nebo podnikání. 

Jaký je náš přístup k  ESG?

Jednotlivé státy EU se v rámci Pařížské dohody zavázaly, že do roku 2050 dosáhnou klimatické neutrality. Zatím se povinnost reportování aktivit spojených s udržitelností vztahuje jen na velké společnosti, postupně se ale bude týkat všech subjektů. My chceme být v předstihu, proto jsme si nechali od renomované společnosti CBRE zpracovat analýzu, která nám slouží jako základ pro naši vlastní ESG strategii, kterou budeme pravidelně reportovat. Veškeré aktivity, které v rámci ESG podnikáme, budeme postupně zveřejňovat na našem webu. 

Zastáváme názor, že zhodnocení kapitálu lze dosáhnout i společensky odpovědným způsobem s ohledem nejen na finanční ukazatele, ale i na aspekty environmentální či sociální. Právě parametry ESG přinášejí informace o tom, jak je skupina připravena čelit budoucím výzvám a příležitostem. Rozhodli jsme se proto zohlednit principy ESG ve strategii společnosti, kde bude jasný a strukturovaný pohled na vizi skupiny v dosažení udržitelnosti s přesně stanovenými, měřitelnými cíli. Jejich naplňování pak bude předmětem každoročního reportingu.  

Kritéria ESG

Ikona pro E – Envitroment - první kritérium ESG

E jako environment: Náš přístup k životnímu prostředí

Environmentální aspekt ESG se zaměřuje na to, jak podniky a investice ovlivňují životní prostředí. Jedná se zejména o vliv společnosti na klima (například spalování fosilních paliv) a zároveň přípravu na změny, které oteplování přinese. Kromě toho se první segment věnuje šetrnému nakládání s přírodními zdroji (soustředí se například na vodu, recyklaci odpadu, efektivní využívání surovin a materiálů nebo vliv činnosti na biodiverzitu). Investoři a podniky, které berou v úvahu environmentální kritéria, se snaží minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a podporovat udržitelné praktiky. 

Ikona pro Social - S - druhé kritérium ESG

S jako social: Společenský kontext našeho působení

Základem chodu jakékoliv společnosti jsou spokojení zaměstnanci, kteří mají vzájemně dobré vztahy. Mluvíme tedy o firemní kultuře s přesahem na okolí, s kterým spolupracuje. Patří sem například různí dodavatelé, nájemci, klienti nebo spotřebitelé. Právě vzájemným dialogem přispíváme k oboustranné win-win situaci. 

Ikona pro Governance – G – třetí kritérium ESG

G jako governance: Jak pohlížíme na řízení podniků a investic

Governance aspekt ESG se zabývá řízením podniků a investic. Řeší například transparentnost a zodpovědnost vedení, etiku a integritu, řízení rizik nebo dodržování právních předpisů. Veškerá rizika i příležitosti musejí mít ucelený rámec. Musí být jasné, jak se budou vyhodnocovat a jak se promítnou do investičních rozhodnutí – ať už jde o nákup, správu nebo prodej. S tím je spojená také transparentnost vůči investorům, bankám i veškeré veřejnosti, která je klíčová pro monitoring pokroku. 

Věříme, že naplňování ESG kritérií bude mít pozitivní dopady na životní prostředí, společnost a celkovou kvalitu života. 


Zajímá vás víc o tom, jak se ESG promítá do praxe? Přetěte si naše další články. Například o tom, že retail park VORUM Voitsberg vyrobí s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) tolik elektřiny, kolik 278 domácností spotřebuje za rok.