Fotovoltaika na střechách obchodů se vyplácí. Ekonomicky i z hlediska ESG

Střechy komerčních nemovitostí mají velký a často nenaplněný potenciál. Kromě klasické ochrany se mohou podílet také na výrobě obnovitelné energie z fotovoltaických panelů, a snižovat tak energetickou náročnost nemovitosti. Víte, jaké jsou výhody instalace fotovoltaiky (FVE) a jak to souvisí s ESG? 

Střechy obchodů v retail parcích jsou pro FVE jako stvořené

Snažíme se, aby byly naše investice co nejvíce efektivní a udržitelné. Instalace FVE na střechy našich retail parků je tak jedním z klíčových kroků, které můžeme pro dosažení těchto cílů udělat. Přispíváme tím k ochraně životního prostředí a boji proti klimatickým změnám, a to především formou snižování uhlíkové stopy. 

Co je uhlíková stopa?

 Uhlíková stopa je množství skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2), které jsou vypouštěny do atmosféry v důsledku lidských aktivit, jako jsou například výroba energie, doprava, průmyslová výroba nebo zemědělství. Uhlíková stopa se obvykle vyjadřuje v jednotkách CO2 ekvivalentu (CO2eq) a počítá se pro jednotlivce, organizace, zemi nebo i celosvětově.  V energetice se jedná o množství plynů, které byly vyrobené při výrobě jedné kWh. Snížení uhlíkové stopy je klíčovým cílem v boji proti klimatickým změnám a dosažení udržitelného rozvoje. 

Ve střechách našich nemovitostí vidíme velký potenciál. Jen v České republice disponujeme střešní plochou přes 100 000 m², kterou můžeme potenciálně pokrýt FVE. Nechceme zabírat další prostor stavěním solárních elektráren na polích, a zabírat tak zemědělskou půdu.

Instalace fotovoltaických elektráren má pro nás v souvislosti s ESG několik rovin

  • Snížení emisí CO2 a podpora udržitelné energie 

Výhodou instalace fotovoltaických panelů je snížení emisí CO2 (tedy uhlíkové stopy). Solární panely vyrábějí čistou energii ze slunce. Nevznikají tak žádné škodlivé emise na rozdíl od energie ze sítě, která je v rámci energetického mixu ČR tvořena z 50 % spalováním fosilních paliv. 

Co je to energetický mix?

Energetický mix je kombinace různých zdrojů, které se používají k výrobě elektrické energie nebo k zásobování energií v určité zemi či regionu. Mix může zahrnovat fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), jadernou energii, obnovitelné (solární, větrná, vodní, geotermální, biomasa) a další alternativní zdroje. Energetický mix je důležitý pro dosažení energetické bezpečnosti, snižování emisí skleníkových plynů, podporu ekonomického růstu a rozvoj udržitelné energetiky. 

Instalací FVE omezujeme závislost na neobnovitelných zdrojích energie, jako je elektřina z fosilních paliv, což může výrazně snížit energetické náklady a zvýšit efektivitu našeho portfolia. 

  • Zvýšení hodnoty nemovitosti 

Fotovoltaické panely také mohou zvýšit hodnotu našich nemovitostí. Studie ukazují, že budovy s instalovanými solárními panely mají vyšší tržní hodnotu a jsou atraktivnější pro nájemníky a kupce. Tímto způsobem tak může investice do fotovoltaiky přispět k růstu hodnoty našeho portfolia a zvýšení návratnosti investic. 

  • Přínosy pro nájemníky 

Nájemníci retail parků také těží z instalace fotovoltaických panelů. Solární energie jim umožňuje snížit energetické náklady a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí. V rámci rozhodování o pronájmu prostor to může být velmi důležitý faktor. 

Jak to vypadá v praxi? Energii ze slunce využívají například v rakouském Voitsbergu

Projekt VORUM Voitsberg patří do portfolia nemovitostního fondu pro kvalifikované investory ZDR Investments SICAV a.s.. Retail park s pronajímatelnou plochou 12 783 m² využívá k výrobě energie fotovoltaickou elektrárnu na střeše, jejíž využitelná plocha je  6 800 m². Ročně tak vyprodukuje 833 MWh. V roce 2022 se díky tomu ušetřilo 95 tun CO2. Více se dočtete v samostatném článku o FVE v projektu VORUM Voitsberg. 


Další nemovitosti, které již obnovitelné zdroje energie využívají, vám představíme postupně. Zatím si můžete přečíst náš článek se základními pojmy k ESG nebo ostatní novinky z našich fondů.