Umíme zhodnotit Váš kapitál

Investiční fond ZDR Investments SICAV investuje finanční prostředky svých zakladatelů a dalších investorů, získaných z úpisů investičních akcií. Investujeme jen do toho, čemu skutečně rozumíme. Do prémiových nemovitostí v České a Slovenské republice. Opíráme se o více než 24letou zkušenost zakladatelů. Naše strategie je konzervativní, plánovaný výnos je kalkulován podle plateb nájemného, nikoli ze spekulací o růstu cen nemovitostí vlastněných fondem.

Vývoj výnosnosti a objemu aktiv

Za období 01-09/2019 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě růstové +7,05 %. Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +15,44 %. 

K 30.09.2019 činí hodnota nemovitostního portfolia fondu 1,35 mld. Kč. 

Stáhněte si náš aktuální investiční teaser zde.

Nemovitosti

Nemovitosti do fondu vybíráme pouze na základě provedených důkladných due diligence.

Diversifikace

Kombinujeme portfolio, a chráníme se tak před výkyvy v hospodářském cyklu.

Zkušenosti

Za 24 let v aktivním developmentu zrealizoval zakladatel fondu víc než 35 projektů.

Naše nemovitosti

Aktuální portfolio aktiv ZDR Investments SICAV je tvořeno výnosovými nemovitostmi situovanými na území České a Slovenské republiky. Obsazenost nemovitostí nájemci je téměř 100%. V nejbližší době budou dokončeny další akvizice jak prvotřídních nákupních center, tak i retailových parků a dalších komerčních objektů, které jsou nyní ve finální fázi developmentu zakladatelů, popř. o nich fond vyjednává se třetími osobami.