Albert na udržitelné cestě

Jeden z předních hráčů českého maloobchodního trhu směřuje k uhlíkové neutralitě vlastního fungování do roku 2040. Přispívá k tomu například i boj proti plýtvání s potravinami. Zásadní výzvou ale bude minimalizace uhlíkové stopy na straně všech partnerů, která se také počítá. Článek vyšel původně v prosincovém čísle ZDR magazínu background. 

Byznysem stále intenzivněji prostupuje fenomén udržitelnosti a nevyhýbá se samozřejmě ani tak rozsáhlému odvětví, jakým je v dnešní ekonomice maloobchod. Co si ovšem pod stále více skloňovaným pojmem, jehož definice se mění a rozšiřuje, představit v praxi? Příkladem může být třetí největší tuzemský řetězec podle tržeb – Albert, který je součástí nadnárodní skupiny Ahold Delhaize a v Česku má 340 prodejen. Jeho ESG report Zdravě a udržitelně Albert 2022 odhaluje řadu konkrétních kroků, jako je prodejna, kde se nevyhazuje žádné jídlo, hydroponické pěstování zeleniny, důraz na to, aby se potraviny vlastní značek pohybovaly v Nutri-Score A nebo B, měsíc zdraví pro zaměstnance nebo podpora dětských domovů.

„Všímáme si naléhavého zájmu o informace týkajících se původu a složení potravin či etických standardů při jejich výrobě a zpracování. Jsme proto hrdí, že tyto a mnoho dalších informací a kroků, které děláme, můžeme představit v našem dalším reportu o udržitelnosti,“ říká v úvodu publikace generální ředitel společnosti Jesper Lauridsen.

Především neplýtvat

Snížíme do roku 2025 objem neprodaných potravin o 65 procent oproti roku 2016, zní jeden z hlavních závazků Albertu v rámci šetrnosti k prostředí, tedy pomyslného E (Environmental) ve zkratce ESG. Řetězec poukazuje na to, že plýtvání jídlem je nejen neetické za situace, kdy zhruba každý desátý člověk na planetě trpí podvýživou, ale také neekologické, protože výroba potravin spotřebovává řadu surovin, mnoho energie i lidské práce. „Proto patří boj proti plýtvání potravinami mezi základní pilíře naší strategie udržitelnosti,“ uvádí ředitel Albertu pro komunikaci a udržitelnost Jiří Mareček.

Základem je předcházet potravinovým přebytkům, což začíná u objednávkového systému, který pracuje s pomocí umělé inteligence. „Velmi dobře zná potřeby našich zákazníků podle dne v týdnu, sezony i počasí, a proto se do regálů našich prodejen dostává tolik potravin, kolik dokážeme prodat,“ vysvětluje ESG report společnosti.

Další technologické inovace, jako suchá pára v úseku ovoce a zeleniny či pokročilá teplotní čidla v chladicích zařízeních, zase pomáhají s tím, aby již objednané potraviny vydržely co nejdéle.

Potravinový odpad (v tunách)
Rok 2022 2021 2020
Objem 10 681 12 944 14 068
Darované potraviny (v tunách)
Rok 2022 2021 2020
Objem 2845 1891

735

Podíl neprodaných potravin z celkového objemu (v %)
Rok 2022 2021 2020
Podíl 1,04 1,47

1,47

Zákazníky pak ke spolupráci láká mimo jiné iniciativa Pomozte nám neplýtvat, v rámci níž firma zlevňuje zboží před expirací o 30 procent, u nebaleného pečiva pak o 50 procent. V roce 2022 také spustila prodej tříkilových bedýnek s ovocem a zeleninou, které si za 30 korun „zaslouží druhou šanci“.

Albert tak v roce 2022 podle uvedených statistik prodal 98,96 procenta naskladněných potravin, zbytek své kupce nenašel. Šlo o 13 500 tisíc tun produktů. Jen necelé dva tisíce tun ovšem skončily na skládce či ve spalovně, zbytek byl znovu využit různými způsoby – zkrmen zvířatům, zkompostován, použit k výrobě bioplynu nebo darován potřebným. Právě objem darů se firmě předloni podařilo meziročně navýšit o polovinu na 2800 tun, a stala se tak podruhé v řadě největším firemním dárcem potravin v Česku. „Šlo o 5,6 milionu standardizovaných porcí jídla,“ přibližuje Jiří Mareček.

Firma je hrdá také na svou zero food waste prodejnu v Nových Butovicích, kde jdou inovace a spolupráce se zákazníky ještě dál než jinde. Asi nejvýraznějším rozdílem proti jiným prodejnám je vlastní kantýna, která vaří jídla pro zaměstnance v provozu, ale i v přilehlé centrále společnosti z potravin, jimž se blíží doba expirace, takže už je třeba je stáhnout z obchodu, nicméně kvalitativně jsou ještě naprosto v pořádku.

Letos řetězec plánuje snížit potravinový odpad o 59,4 procenta proti roku 2016, a bude proto již velmi blízko cíle deklarovaného pro rok 2025. „Zavázali jsme se také, že v roce 2023 darujeme potřebným prostřednictvím České federace potravinových bank minimálně tři tisíce tun jídla,“ uvádí ESG report společnosti.

Uhlíková stopa
Rok 2022 2021 2020

Uhlíkové emise (v tunách) 

142 832 176 273 213 335

Snížení proti roku 2018 (v %) 

47,72 35,48 21,91
Spotřeba energií (v MWh)
Rok 2022 2021 2020
Objem 304 307 325 742 341 755
Primární plastové obaly výrobků vlastních značek (v tunách)
Rok 2022 2021
Objem 5940 6385

Nelehká cesta obchodníka k uhlíkové neutralitě

Ve svém jádru se udržitelnost točí kolem boje s klimatickou změnou, a jedním z hlavních leitmotivů je proto snižování uhlíkové stopy neboli emisí skleníkových plynů, mezi nimiž hraje prim oxid uhličitý. Albert si klade za cíl omezit emise z vlastního provozu (tedy takzvaný Scope 1 a 2) do roku 2025 o 65 procent proti roku 2018. V roce 2040 chce být ve vlastním fungování zcela bezemisní. Do konce loňského roku se přitom firmě podařilo dosáhnout 48procentního snížení proti roku 2018, letos chce přidat dalšího 1,5 procentního bodu. Provázanost různých složek udržitelnosti přitom ilustruje jeden údaj z publikace Zdravě a udržitelně Albert 2022: „Díky darování 2800 tun potravin jsme v roce 2022 ušetřili přibližně 7000 tun emisí skleníkových plynů, které by vznikly, pokud by potraviny nebyly zužitkovány.“

Hlavní cestou je ale pro maloobchodní řetězec zejména snižování spotřeby elektrické energie, která v roce 2022 zodpovídala za tři čtvrtiny uhlíkové stopy z vlastního provozu, následovaly chladiva a doprava. „Maloobchod s potravinami je energeticky velmi náročný a spotřeba v prodejnách není porovnatelná s běžnými nemovitostmi. Je to dáno velkým množství chladicích a mrazicích zařízení, která představují až 40 procent spotřeby energií. Další desítky procent jdou za osvětlením a také vzduchotechnikou, kam spadá nejen větrání, ale i udržování žádoucí teploty uvnitř prodejny,“ říká ředitel nemovitostního oddělení Albertu Julien Bernadet.

Oproti jiným stavbám, jako jsou bytové domy či kancelářské budovy, tedy není prvořadé řešit vytápění a zateplení obálky budovy. Největší dopad má zavádění nejpokročilejších chladicích technologií, které se neustále vyvíjejí, a Albert je v jednotlivých prodejnách mění v pravidelném rytmu zhruba po 12 letech. „Úspora je vždy zhruba 30 procent energie oproti nahrazované generaci chladicích a mrazicích boxů,“ přibližuje Bernadet.

Velký vliv na spotřebu elektřiny má také nasazování LED osvětlení, které započalo zhruba v roce 2013. Albert předloni v uvedeném duchu modernizoval 23 prodejen a každá nyní v průměru šetří třetinu energie oproti stavu předtím. Tento proces kontinuálně pokračuje.

Pokud jde o vytápění, které je klíčové z hlediska uhlíkové stopy typicky v rezidenčních nemovitostech, zhruba 120 prodejen Albert je vyhříváno plynovou kotelnou, 180 využívá dálkové teplo a zbytek je součástí větších objektů, typicky nákupních center, která zajišťují i topení. „Postupně ale směřujeme k agregovaným systémům, kdy potravinářské chlazení skrz tepelné čerpadlo dokáže v létě prodejnu chladit a v zimě v ní topit. To znamená vyšší spotřebu elektřiny, ale zároveň se dokážeme odstřihnout od dálkového tepla či plynu,“ vysvětluje Bernadet. Letos plánuje řetězec do konce roku otevřít nové obchody v Lipencích a Úvalech a v obou budou topení, klimatizace i potravinářské chlazení integrovány do jednoho celku.

Retail park Ostrava Poruba

Velkým trendem je dnes vlastní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Albert má zatím fotovoltaickými panely osazenu jednu prodejnu v Příbrami, během následujících let by se to mělo týkat dalších desítek prodejen a distribučních center firmy. „Kromě snižování spotřeby energie a nákup zelených certifikátů je třetím pilířem pochopitelně také výroba vlastní elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle kapacit střech našich prodejen a distribučních center, kde můžeme fotovoltaická řešení realizovat, bychom mohli v následujících letech pokrýt vlastní výrobou elektřiny nižší jednotky procent spotřeby,“ říká Julien Bernadet.

Šéf nemovitostního úseku Albertu ale v souvislosti s uhlíkovou stopou upozorňuje na důležitý fakt. „Musíme si uvědomit, že v rámci našeho byznysu více než 90 procent emisí představuje takzvaný Scope 3, tedy emise vyprodukované našimi partnery. Jejich snižování bude o mnoho zdlouhavější a náročnější práce než dosažení uhlíkové neutrality našich vlastních operací, kde věříme, že vše zvládneme dříve než v roce 2040,“ říká.

Věřili jsme ve víc

Mezi klíčové oblasti udržitelné strategie Albertu patří také šetření s obalovými materiály. „Víme, že nejlepší obalový materiál je ten, který vůbec nepoužijeme. Dlouhodobě proto usilujeme o redukci obalů potravin,“ uvádí nejnovější ESG report společnosti. Ta se v této oblasti zaměřuje hlavně na výrobky vlastních značek, které má pod kontrolou v celém hodnotovém řetězci.

Úspor v řádu stovek tun obalového materiálu dosáhl Albert do roku 2021 především v sortimentu ovoce a zeleniny, předloni se zaměřil na další kategorie, zejména balení masa a ryb. Redukce odpadů má ale mnoho dalších podob. Kolem 70 tun plastové fólie se například podařilo ušetřit zavedením textilních dveří u klecí, které slouží pro přepravu zboží a dalšího materiálu. Přes devět tisíc kilometrů termopapíru zase ušetřily elektronické účtenky. Albert se snaží prosazovat bezobalové nakupování a do dalších dvou prodejen rozšířil takzvanou miwa stěnu, kde si zákazník zboží hygienicky nabírá do opakovaně použitelného obalu.

Aktuálně tak do zmíněného data plánuje alespoň snížit objem tzv. virgin plastu ve výrobcích vlastních značek o pět procent proti roku 2021. V roce 2022 se mu jeho množství podařilo zredukovat o 313 tun. Naproti tomu vzrostl podíl recyklovaného plastu v obalech produktů vlastních značek. Zároveň Albert usiluje o co nejvyšší recyklovatelnost obalů, například s využitím monomateriálů. „Podle naší analýzy se podíl recyklovatelnosti obalů výrobků vlastních značek obchodů Albert pohybuje v českých podmínkách kolem 40 procent. Obchodník se ale řídí přísnější mezinárodní metodologií,“ říká k tomu v ESG reportu firmy Vojtěch Pilnáček ze společnosti Cyrkl, která se zaměřuje na cirkulaci odpadů a materiálů.

Praxe však ukazuje, že na poli, kde je třeba skloubit atraktivnost balení pro spotřebitele, jeho vysoké užitné a ochranné vlastnosti a zároveň šetrnost k životnímu prostředí, je dosahování cílů udržitelnosti složitější, než se může na první pohled zdát. „Musíme konstatovat, že se záměrům v oblasti plastů nepřibližujeme tak intenzivně, jak bychom si přáli. Očekáváme, že cíl stoprocentní recyklovatelnosti, znovupoužitelnosti nebo kompostovatelnosti (RRC) obalů výrobků vlastních značek nebude do roku 2025 naplněn,“ přiznává firma.

 Zdraví na prvním místě

Udržitelnost se ve svých počátečních definicích točila především kolem dopadu lidské činnosti na přírodní zdroje a životní prostředí, dnešní v zásadě synonymická zkratka ESG zahrnuje pod písmenem S (Social) také sociální odpovědnost. Písmeno G (governance) bývá zpravidla překládáno jako řízení firmy. Albert si v sociální odpovědnosti klade za cíl především přinášet zdravé potraviny svým zákazníkům, dbát na zdraví a spokojenost zaměstnanců a také podporovat komunity.

Prodeje zdravých potravin vlastních značek
Rok 2022 2021

Podíl na celkových prodejích potravin vlastních značek (v %) 

52,4 50,4

Při hodnocení vlivu potravin vlastních značek na zdraví využívá systém Nutri-Score, který zohledňuje složení výrobku a jeho výživové hodnoty a výsledek pak převádí do škály od A do E. Za zdravé považuje firma produkty, které získají skóre A nebo B. V roce 2022 představovaly více než polovinu prodejů zboží vlastních značek. Nabídka přitom zahrnovala 1980 položek. Důraz na zdraví zahrnuje také nabídku biopotravin, produktů pro lidi s dietetickými omezeními a rozšiřující se paletu čistě rostlinných výrobků.

Odezvu u zákazníků ukazuje průzkumu společnosti Kantar CZ, který byl proveden od třetího čtvrtletí 2020 opakovaným online dotazováním na vzorku 2500 respondentů. Albert je podle něj vnímán jako největší obchod se zdravým jídlem v Česku a také jako obchodník s nejširší nabídkou výrobků v biokvalitě.

Retail park Teplice

Prodeje zdravých potravin vlastních značek

Podobnou filozofii, tedy důraz na zdraví a spokojenost, řetězec razí i vůči i vlastním lidem – a nachází to pozitivní odezvu. V pravidelném průzkumu spokojenosti jej doporučilo jako místo k práci 89 procent jeho zaměstnanců. Tento podíl se několik let v řadě zvyšuje, naposledy o dva procentní body. Také průměrná délka zaměstnání, která činí téměř 8,5 roku, ukazuje, že lidé nemají důvod odcházet.

Firma do benefitů v čele s aktivitami na podporu zdraví a wellbeingu jen v roce 2022 investovala přes 400 milionů korun. Například firemní Měsíc zdraví zaměstnance motivuje k pohybu, přináší možnost zdarma absolvovat různá vyšetření nebo lekce zdravého životního stylu. „Měsíc zdraví je krásná a velmi vítaná iniciativa na všech frontách. Není to jen o tom, že si lidé někde zaběhají, součástí jsou i přednášky, poradenství a další pomoc s péčí o zdraví, kterou firma nabízí,“ říká z pohledu zaměstnance Julien Bernadet.

Pod S se ale ukrývá i nezištný zájem o široké okolí. Na podporu komunit v roce 2022 věnoval Albert 26 milionů korun, ať už šlo o stovky palet jídla, či topná tělesa pro Ukrajinu, program Zdravá 5, který seznamuje děti v mateřských a základních školách se zásadami zdravého stravování, nebo o pomoc dětským domovům.

Věková struktura zaměstnanců
Rok 2022 2021

Baby boomers (1946 – 1964) 

10 % 12 %

Generace X (1965 – 1979) 

30 % 32 %

Generace Y (1980 – 1995)

28 % 28 %

Generace Z (1996+)

32 % 28 %
Genderová struktura
Rok 2022 2021

Ženy v představenstvu 

33 % 29 %

Ženy v top managementu 

39 % 40 %

Ženy v managementu a vedoucích pozicích 

58 % 55 %

Ženy v ostatních pozicích 

73 % 74 %

Ženy celkem 

72 % 73 %

Čtyři generace pod jednou střechou

Třetí pilíř udržitelnosti, tedy již zmíněné G, Albert staví na udržitelných zdrojích bezpečných potravin, což garantuje celá řada certifikací. Důležitou součástí je také využívání lokální produkce.

Příkladem obojího v kostce je hydroponická bylinková farma v rámci hypermarketu na pražském Chodově. Vznikla díky technologii českého startupu GreeenTech, je plně automatizovaná a bylinky nebo salát produkuje až s 95procentní úsporou vody proti běžnému způsobu pěstování.

Do oddílu G firma řadí také diverzitu a inkluzi. Ilustrují ji zajímavá čísla. Bezmála 20 tisíc zaměstnanců společnosti zahrnuje čtyři generace. Vedoucí pozice zastávají z 58 procent ženy a 92 procent zaměstnanců v průzkumu externí společnosti Perceptyx uvedlo, že Albert podporuje rozmanitost. „Může se stát, že v prodejně spolu pracují třeba vnučka se svou babičkou. Není to pro nás ale nic nového – obchod je tradiční řemeslo a vztah k němu se často předává z generace na generaci.

Právě mezigenerační dialog je jedním z důležitých aspektů diverzity a inkluze v Albertu. Jsme za to nesmírně rádi,“ píše řetězec ve svém ESG reportu. V rámci diverzity podporuje učňovské školství, poskytuje praxi studentům vysokých škol, ale předloni také ocenil dalších osm desítek zaměstnanců, kteří už ve firmě oslavili 25 let. 


Společnost Ahold Delhaize, která provozuje síť prodejen Albert, patří k nejvýznamnějším nájemcům retail parků ZDR Investments. Prodejny Albert najdete v 11 retail parcích, které jsou součástí portfolia fondu kvalifikovaných investorů, a ve 2 retail parcích z portfolia ZDR Public pro investory z řad veřejnosti. Celkem zabírají téměř 60 tisíc m² plochy.