Investice 600 milionů korun do retail parků ve Slovinsku

Mapa nemovitostí v majetku fondů ZDR Investments se v roce 2024 rozšířila o novou zemi. Jedná se o cca. dvoumilionové Slovinsko, kde skupina ZDR investovala do tří retail parků ve městech Prevalje, Ravne a Slovenj Gradec.  

Slovinsko beze zbytku naplňuje definici politicky a ekonomicky stabilní země, na které ZDR zaměřuje své investice. Slovinsko je členem NATO a EU již od roku 2004 a od roku 2007 je součástí schengenského prostoru a eurozóny. Profil Slovinska coby zajímavé investiční příležitosti dotváří také skvělá dopravní infrastruktura, důraz na udržitelnost a vysoká životní úroveň. Z hlediska HDP na obyvatele v jednotkách parity kupní síly se země drží v první polovině v rámci EU a v regionu střední a východní Evropy má dokonce HDP na obyvatele nejvyšší.  

Tři retail parky, které posílily portfolio fondu kvalifikovaných investorů, se nacházejí na severu země v oblasti slovinských Korutan nedaleko od hranic s Rakouskem. Nejnovější retail parkem v rámci akvizice je Slovenj Gradec, který byl otevřen letos. Zákazníky obchodního centra jsou nejen obyvatelé více než sedmitisícového města, ale také lidé z jeho okolí. Retail park je totiž situován vedle významné silnice protínající sever země. Na ploše téměř 4 928 m² se rozkládají potraviny SPAR, drogerie Müller, sportovní potřeby Hervis a slovinský prodejce elektroniky Big Bang. 

Největší retail park se nachází ve městě Prevalje, kde žije přes 7 tisíc obyvatel. Plochu 7  474 m² si pronajímají potraviny SPAR, diskontní řetězce kik, TEDi a další obchody se zaměřením na zboží denní potřeby a diskont. 

Nedaleko Prevalje se nachází město Ravne – významné průmyslové centrum regionu s ocelárnou zaměstnávající téměř 4 tisíce lidí. Retail park o ploše 2 975 m² byl postaven v roce 2022 vedle sídliště, jehož obyvatelé tak tvoří významnou část zákazníků. Z nájemců můžeme jmenovat obchody SPAR, NKD, dm drogerie nebo třeba lokální řetězec zaměřený na dostupnou módu Mana.  

S novými retail parky se počet nemovitostí ve fondech rozrostl na 66 a celková hodnota překročila 14 miliard korun. Významnému milníku se blíží i roční příjmy z nájemného, které se po akvizici ustálily na částce 984 milionů korun ročně.   

Retail park Slovenj Gradec

Retail park Prevalje

Retail park Ravne

Součástí fondů ZDR Investments je 66 retail parků rozmístěných v 6 evropských zemích. Kompletní přehled včetně mapy a přehledu nejvýznamnějších nájemníků je k dispozici na našich stránkách v sekci Portfolio.