Retail park ve Vídni kompenzuje uhlíkovou stopu 67 domácností

Nemovitosti mají obrovský dopad na životní prostředí. Jen v EU jsou zodpovědné za 40 % spotřeby energie a 36 % emisí skleníkových plynů navázaných na energie. V rámci zavádění naší ESG strategie se proto snažíme minimalizovat energetickou spotřebu a snížit náš dopad na životní prostředí. 

Díky instalaci solárních panelů na střechách našich retail parků jsme schopni produkovat čistou energii. V minulém článku jsme představili Retail park Voitsberg. Nyní se podíváme na další z našich rakouských nemovitostí – Retail park Gatterederstraße ve Vídni. 

Tento park disponuje pronajímatelnou plochou přes 4 000 m². V majetku našeho fondu pro kvalifikované investory je od roku 2021.  Na jedné z budov jsou instalovány fotovoltaické panely, které vyrobenou elektrickou energií zásobují městskou síť. Díky pokrytí střechy jedné z budov fotovoltaickými panely došlo jen za uplynulý rok ke snížení uhlíkové stopy v takovém objemu, který odpovídá spotřebě energie 67 domácností za rok.  

Retail park ve Vídni a jeho střecha pokrytá fotovoltaickými panely
Retail park ve Vídni a jeho střecha pokrytá fotovoltaickými panely z jiného úhlu

Retail park Gatterederstraße Vídeň v číslech

  • Plocha střechy pokrytá FVE:  1 400 m² 
  • Roční produkce elektřiny: 200 MWh
  • Úspora CO2: 23 tun ročně

Zajímá vás ohledně fotovoltaiky v našich retail parcích víc? Přečtěte si, jaké vidíme výhody instalace fotovoltaických elektráren nebo jak přistupujeme k strategii ESG