Jak investovat 
do fondů ZDR

Investice do nemovitostních fondů

Nemovitostní fondy jsou investiční nástroje umožňující investorům zapojit se do trhu s nemovitostmi bez nutnosti jejich přímé koupě či vlastnictví, což odstraňuje běžné povinnosti spojené s jejich správou, údržbou a interakcí s nájemníky.  

Nemovitostní fondy nabízejí rozmanitost v tom, do jakých typů nemovitostí investují a jakým způsobem generují příjem pro své investory. Investice mohou směřovat jak do rezidenčních, průmyslových, tak i do komerčních nemovitostí, včetně retail parků a nákupních center.

Různorodost se projevuje i v metodách generování výnosu. Některé fondy se zaměřují na development a následný prodej nemovitostí. Tato strategie nabízí vyšší potenciální zhodnocení, zároveň se ale pojí s větším rizikem. Výkonnost fondu totiž závisí na úspěchu jednotlivých developerských projektů. Jiné fondy sestavují portfolio z již dokončených nemovitostí a soustřeďují se na jejich pronájem, což přináší stabilní a do jisté míry předvídatelné příjmy. Do této druhé kategorie spadají i fondy skupiny ZDR Investments. 

Hlavní výhody investování do nemovitostního fondu

 • Můžete investovat do nemovitostí, na které byste s vlastním kapitálem nedosáhli.  
 • Stačí vám i pár stokorun měsíčně.
 • Neřešíte správu nemovitostí, údržbu, nájemníky ani další náklady spojené s provozem. 
 • Nemusíte se potýkat se záležitostmi spojenými s nákupem a prodejem nemovitosti. Podíl v nemovitostním fondu jednoduše prodáte formou zpětného odkupu.
 • Netýkají se vás ani rizika a náklady spojené s výstavbou nemovitosti nebo vyřizování stavebího povolení.

Jak investovat do nemovitostních fondů ZDR?

Fondy skupiny ZDR Investments jsou spravovány investičními společnostmi Codya a Conseq, jejichž prostřednictvím je také možné do fondů investovat. 

ZDR Investments je česká skupina nemovitostních fondů a jako takovou ji musí spravovat odpovědná investiční společnost, kterou schválila ČNB. V tomto případě se jedná o investiční společnosti Codya a Conseq. Pokud tedy chcete investovat do fondů skupiny ZDR Investments, kontaktujte tyto investiční společnosti, případně tak můžete učinit prostřednictvím svého investičního nebo finančního poradce. Jak postupovat?

 1. Zvažte, do kterého z fondů investovat. Fond ZDR FKI je určen výhradně kvalifikovaným investorům a minimální výše investice stanovená zákonem je 1 000 000 Kč. Do fondů Public a Industrial může investovat každý a to již od částky 200 Kč měsíčně (nebo od 10 000 Kč jednorázově).

 2. Nejsnazším způsobem je investice prostřednictvím finančního nebo investičního poradce. Případně můžete využít služeb některé z renomovaných poradenských sítí. Pokud žádného poradce nemáte, kontaktujte nás a my vám rádi pomůžeme s jeho výběrem. 

 3. Investiční společnosti Conseq i Codya také umožňují investovat napřímo. Podmínkou je uzavření smlouvy. U fondu ZDR FKI dojde také k ověření podmínek nabytí statusu kvalifikovaného investora. 

 4. U společnosti Codya, která nabízí ZDR FKI, si pro uzavření smlouvy musíte sjednat schůzku

 5. Investiční společnost Conseq umožňuje uzavřít investiční smlouvu online. Výběr investičních produktů následně probíhá v online aplikaci Můj Conseq, v jejíž nabídce si můžete vyhledat i fondy ZDR Investments.

 6. Investice do nemovitostního fondu je spojena se vstupním poplatkem, který stanovuje finanční poradce, respektive investiční společnost. Není to však více než 4 %. Výstupní poplatek účtován není. Poplatek za správu fondu a výkonnostní poplatek jsou již zahrnuty ve výsledcích fondů a nejsou investorům dodatečně účtovány.

Fondy ZDR Investments

Portfolio více než 60 nemovitostí ZDR Investments je rozděleno mezi tři fondy: FKI, Public a Industrial. Naše fondy mají domicil v České republice a jsou dohlíženy Českou národní bankou. K investicím přistupujeme konzervativně a pečlivě vybíráme aktiva i nájemce, kteří zajistí dlouhodobě stabilní zhodnocení investovaných prostředků. 

Portfolia fondů Public a FKI tvoří z většiny dlouhodobě pronajaté retail parky s významným zastoupením prodeje potravin. Portfolio je diverzifikováno jak geograficky, tak i z hlediska skladby nájemců. Fond Industrial se zaměřuje na nemovitosti určené pro výrobu a skladování na území České republiky a Slovenska.  

Nejčastější otázky

1. Co je to retail park?

Retail parky jsou typicky jednopodlažní nákupní centra, která často najdete na okrajích měst. Obvykle stojí na větších pozemcích a mají jednoduchou architekturu, která se zaměřuje na funkčnost a pohodlí zákazníků. Skládají se z řady menších, na sobě nezávislých obchodů, které se typicky soustředí kolem velkého parkoviště. Retail parky nabízejí široký výběr obchodů na jednom místě, jsou cenově příznivé a mnoho lidí je preferuje pro jejich pohodlnou dostupnost a široký výběr obchodů. 

V našich retail parcích najdete i klasickou a osvědčenou skladbu nájemců. Nejčastěji jsou to potravinářské supermarkety, diskontní prodejny, drogerie, lékárny, elektro obchody nebo třeba pet centra. 

2. Co znamená defenzivní strategie?

Defenzivní, konzervativní strategie, kterou uplatňujeme napříč fondy, klade důraz zejména na stabilitu výnosů a minimalizaci rizik. Tento typ investiční strategie je vhodný pro investory, kteří preferují dlouhodobě stabilní zhodnocení před vyššími volatilními výnosy. 

Naše investiční strategie je postavená na dlouhodobém výnosu plynoucím převážně z pronájmu našich nemovitostí. Místo spekulací na růst hodnoty nemovitostí se soustředíme na konzistentní a stálý příjem z pronájmů.

3. Jak vzniká výnos?

Výnos v nemovitostních fondech všeobecně může vznikat několika způsoby – z prodeje nemovitosti, z developmentu, z nájemného nebo z kapitálového zhodnocení nemovitosti, tedy z růstu tržní ceny. Naše strategie se orientuje převážně na výnos plynoucí z nájmu, na základě kterého plánujeme budoucí výnos fondu. V našem segmentu je obvyklé uzavírat s nájemci dlouhodobé smlouvy. To nám zajišťuje stabilní příjmy z nájmů třeba i na 10 let dopředu. 

Výnosy mohou dále růst například prostřednictvím plánovaných zvýšení nájemného vlivem indexace, optimalizace využití nemovitostí nebo snižování nákladů na provoz a údržbu nemovitostí.

4. Vyplácí fond dividendy?

Fond FKI nabízí kromě růstové třídy i dividendovou. A to jak v CZK, tak v EUR. Zhodnocení se vyplácí jednou ročně. 

Většina investorů preferuje investování do růstové třídy investičních akcií. U této třídy se výnos připisuje každý měsíc přímo do hodnoty vašich investičních akcií. Výhodou růstové třídy je také fakt, že po třech letech od počátku investice je výnos osvobozen od srážkové daně, zatímco u dividendy se aplikuje srážková daň, která aktuálně činí 15 %. 

5. Garantujete výnos?

To bohužel nemůžeme. Investice obecně se vždy pojí s určitým stupněm rizika a neexistuje žádná záruka, že investice přinese očekávaný výnos. 

Výnos ovlivňuje mnoho faktorů, jako jsou například výkonnost aktiv, do kterých fond investuje, makroekonomické faktory nebo tržní podmínky. V našich fondech ale máme stanovený cílený výnos, kterého se snažíme dosáhnout. U FKI je roční očekávaný výnos 7–9 %, pro retailové fondy Public a Industrial je to 5–7 % ročně. Tyto hodnoty se nám v předchozích letech podařilo vždy překročit. I přesto ale mějte na paměti, že minulé výsledky nezaručují budoucí výnosy. Každá investice přináší určitou míru rizika, se kterou byste měli počítat. 

Aktuality

ZDR v médiích

Finmag: Slovinsko láká investory

Časopis Finmag se ve svém článku vrátil ke vstupu ZDR Investments do Slovinska a společně s partnery fondu Radkem Hladkým a Romanem Latuske rozebral, proč je právě tato země zajímavou investiční příležitostí.

Magická přitažlivost retail parků

Magická přitažlivost retail parků

Dobrá dostupnost a příznivá skladba značek i sortimentu. Kvůli těmto přednostem si maloobchodní parky oblíbili spotřebitelé. Odolnost vůči ekonomickým turbulencím prokázaná stabilními výnosy a možnosti dalšího rozvoje lokalit jsou zase důvody, proč retailové parky mají své stále místo v hledáčku investorů.

Richard Bechník, zdroj: archiv Richarda Bechníka

Richard Bechník: Finanční gramotnost je třeba rozvíjet už na školách

Češi projevují při nakládání se svými úsporami krátkozrakost. Jsou vedeni především opatrností, kdy chtějí mít rychle dostupné rezervy pro případ nečekaných situací. „Bohužel se tento způsob uvažování aplikuje na veškeré úspory, a to i ty, které jsou ve skutečnosti určeny na dlouhodobé cíle," říká hlavní investiční a ekonomický analytik společnosti Swiss Life Select Richard Bechník.