Public

O fondu        Vývoj výnosu        Přehled základních údajů        Nemovitosti        Ke stažení

O fondu

Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do portfolia komerčních nemovitostí bez nutnosti jejich přímého vlastnictví a správy. Fond investuje do nemovitostí primárně na území České republiky a Slovenska.

24

POČET NEMOVITOSTÍ

6,6 let

WAULT


77 013 m²

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

2,9 mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

Výkonnost fondu Public

   chart

   Výnos

   Přehled základních údajů

   • Název

   ZDR Investments Public SICAV a.s.
   podfond ZDR Public, podfond Real Estate


   • Právní forma

   akciová společnost s proměnným základním kapitálem


   • Druh cenného papíru

   zaknihované investiční akcie


   • Měna fondu

   CZK


   • ISIN

   CZ0008044658


   • Frekvence oceňování

   hodnota investiční akcie stanovená jednou měsíčně


   • Minimální investice

   10.000 Kč jednorázově nebo 500 Kč pravidelně


   • Doporučený investiční horizont

   5 let a více


   • Cílený výnos

   5 - 7 % ročně (po odečtení nákladů na správu fondu)


   • Obhospodařovatel a administrátor

   Conseq Funds investiční společnost, a.s.


   • Depozitář

   Česká spořitelna, a.s.


   • Auditor

   TPA Audit s.r.o.


   • Vstupní poplatek

   až 4 %


   • Výstupní poplatek

   0 %, neaplikuje se


   • Poplatek za správu

   1,5 % ročně


   • Výkonnostní poplatek

   30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 4 % ročně


   Povinné informace: 

   Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu. Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem. Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu). Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

   Nemovitosti v portfoliu

   Retail park Teplice

   Retail park Teplice

   Retail park Ostrava Poruba

   Retail park Ostrava Poruba

   Retail park Most

   Retail park Most

   Retail park Hradec Králové

   Retail park Hradec Králové

   Retail park Voitsberg II

   Retail park Voitsberg II

   Retail park Voitsberg III

   Retail park Voitsberg III

   Retail park Bílovec

   Retail park Bílovec

   Retail park Voitsberg

   Retail park Voitsberg

   Retail park Pula

   Retail park Pula

   Retail park Komárno

   Retail park Komárno

   Retail park Wolfsberg

   Retail park Wolfsberg

   Retail park Rakovník

   Retail park Rakovník

   Retail park Frýdek-Místek

   Retail park Frýdek-Místek

   Retail park Vídeň

   Retail park Vídeň

   Retail park Schwörstadt

   Retail park Schwörstadt

   Retail park Litoměřice

   Retail park Litoměřice

   Retail park Ostrava-Dubina

   Retail park Ostrava-Dubina

   Retail park Pardubice

   Retail park Pardubice

   Retail park Stříbro

   Retail park Stříbro

   Hypermarket Albert Chrudim

   Hypermarket Albert Chrudim

   Hypermarket Albert Svitavy

   Hypermarket Albert Svitavy

   Hypermarket Albert Přerov

   Hypermarket Albert Přerov

   Albert Ústí nad Orlicí

   Albert Ústí nad Orlicí

   Albert Opava

   Albert Opava

    NORMA Kaznějov

   NORMA Kaznějov

   BILLA Mariánské Lázně

   BILLA Mariánské Lázně

   BILLA Jičín

   BILLA Jičín

   PENNY Votice

   PENNY Votice

   PENNY Tachov

   PENNY Tachov

   PENNY Nýřany

   PENNY Nýřany

   JYSK Havlíčkův Brod

   JYSK Havlíčkův Brod

   JYSK Rakovník

   JYSK Rakovník

   Retail park Jičín

   Retail park Jičín

   KiK Nové Zámky

   KiK Nové Zámky

   KiK Chrastava

   KiK Chrastava

   Logistic park Prešov

   Logistic park Prešov

   Production Hall Praha-Běchovice

   Production Hall Praha-Běchovice

   Kunstdepot Salzburg

   Kunstdepot Salzburg

   NORDICA OFFICE Ostrava

   NORDICA OFFICE Ostrava

   Rizikovost investice

   Ve statutu ZDR Investments Public SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Public, podfond Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií vydaných k podfondu ZDR Public, podfond Real Estate v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.