ZDR Investments zaznamenává i za první kvartál letošního roku stabilní výkonnost

Výkonnost nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla za první kvartál roku 2020 atraktivní hodnoty   2,52 %. Tento fond zajistil svým investorům od zahájení své činnosti v lednu 2018 celkový výnos 19,66 %. 

Retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. vykázal za první tři měsíce roku 2020 výnos 1,69 %

Kvalitu nemovitostního portfolia fondů ZDR Investments potvrzuje průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv, hodnota WAULT.  Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv činí v případě nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. 7,1 let a je dle prestižního hodnocení TOP nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, nejdelší hodnotou mezi nemovitostními fondy na českém trhu. 

WAULT portfolia retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. se za první kvartál roku 2020 prodloužil z 3,8 na 5,7 let

Kvartální výsledky skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments komentuje Ing. Dušan Moskaliev, člen správní rady ZDR Investments SICAV a.s. a člen dozorčí rady ZDR Investments Public SICAV a.s., zodpovědný za finanční řízení fondů a jejich majetkových účastí:

„Výnosy nemovitostních fondů ZDR Investments jsou pro naše investory dlouhodobě atraktivní. Ze stabilní výkonnosti našich nemovitostních fondů i během takové výzvy, kterou byl první kvartál roku 2020 je patrné, že naše kvalitní nemovitostní portfolio je rezistentní vůči krizi. 80 % našich nájemců nebylo díky svému zaměření a sortimentu zasaženo vládním omezením v oblasti maloobchodního prodeje a aktuálně jsou již provozovny všech našich nájemců otevřené. Nacházíme se ve finální fázi příprav akvizic dalších atraktivních retail parků na území České republiky, Slovenska a také v Rakousku“.

Aktuální teaser ZDR Investments ke stažení zde.

vývoj výnosů fondů ZDR Investments za první kvartál 2020