První nemovitost ve fondu ZDR Industrial

Akvizice roku 2022 uzavíráme nákupem nemovitosti na Slovensku za téměř 150 mil. korun. 

Industrial Komárno je tak vůbec prvním objektem v novém fondu ZDR Industrial, který jsme spustili v polovině září. Upisovacího období investičních akcií, které běželo do 15. 12. 2022, využilo na 200 investorů.  

V průmyslovém areálu s celkovou pronajímatelnou plochou 6 799 m² je nájemcem společnost ZF Slovakia a. s., ze skupiny ZF. Koncern ZF je původem německá technologická společnost poskytující inteligentní systémy pro automobilový průmysl. Provozuje 188 výrobních závodů v 31 zemích světa. Na Slovensku patří k největším zaměstnavatelům a dodavatelům automobilového průmyslu.

Závod Komárno se specializuje na montáž spojek pro osobní automobily a zaměstnává více než 100 pracovníků. Výrobní areál byl v roce 2017, dle požadavků ZF Slovakia, a. s., kompletně zrekonstruován. Nyní připravujeme rozšíření areálu o výstavbu další průmyslové haly s výměrou 5 000 m².  

Fond ZDR Industrial je třetím fondem skupiny. Jedná se o fond kolektivního investování otevřený pro širokou veřejnost s nízkým počátečním vkladem. Jeho prostřednictvím mohou zájemci investovat do příměstské logistiky a výroby na území Česka a Slovenska.  

„Velmi nás těší, že i navzdory nepříznivé ekonomické situaci se nám během tří měsíců podařilo od investorů vybrat kapitál v dostatečné výši umožňující realizaci této první akvizice. Ani u nového fondu Industrial neuhýbáme ze strategie, která se nám osvědčila u prvních dvou fondů zaměřených na retail parky. I zde platí, že si vybíráme nemovitosti s bonitními nájemci ze zavedených sektorů s dlouhodobými nájemními smlouvami. Důležitým faktorem je pro nás i umístění nemovitost. Soustředíme se hlavně na příměstský industriál, na objekty menší rozlohy do 15tisíc m²,” komentoval strategii nového fondu Radek Hladký, jeden z partnerů skupiny ZDR Investments.  

Průmyslový areál Industrial Komárno
Průmyslový areál Industrial Komárno od vstupu, sídlo ZF Slovakia
Průmyslový areál Industrial Komárno z výšky