Změna v partnerské struktuře skupiny ZDR Investments

Po vzájemné dohodě opustil k 17.12. 2021 skupinu ZDR Investments partner Dušan Moskaliev, který se rozhodl pro změnu ve svém profesním životě. Další rozvoj nemovitostních fondů ZDR Investments budou řídit partneři JUDr. Zdeněk Prázdný, Mgr. Radek Hladký a Roman Latuske.
Změna partnerské struktury nemá vliv na celkovou strategii ZDR Investments, skupina nadále plánuje pokračovat v osvědčené investiční strategii a významně rozšiřovat své portfolio regionálních retail parků a prodejen potravin.