Výsledky fondu za 1. čtvrtletí 2019

Výsledky 1.Q. 2019

Za období 01-03/2019 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě růstové +4,83 % a v třídě dividendové 4,87 %.  

Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +12,67 % a v třídě dividendové 12,74 %.

Fond je aktuálně majitelem 12 plně obsazených nemovitostí s umístěním na území České a Slovenské republiky, s dlouhodobými nájemními smlouvami, v drtivé většině s nadnárodními diskontními řetězci. Objem aktiv spravovaných fondem na konci 1. čtvrtletí 2019 činil 594 mil. Kč. 

V květnu 2019 budou realizovány tři nové akvizice v souhrnné pořizovací hodnotě 712 mil. Kč. 

výsledky fondu ZDR FKI za první čtvrtletí 2019