V prvním pololetí 2021 rosteme o 40 % a generujeme stabilní výnos

Výkonnost nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla za první pololetí roku 2021 v investiční třídě A (růstové akcie v CZK) atraktivní hodnoty 4,12 %. Výnos posledních 12 měsíců dosáhl 8,13 % a navazuje tak na stabilní výkonnost posledních tří let od založení fondu. Tento fond zajistil svým investorům od zahájení své činnosti v lednu 2018 celkový výnos 31,45 %. Investiční třída C (růstové akcie v EUR) vykázala u tohoto fondu během prvního pololetí růst ve výši 5,14 % a za období posledních 12 měsíců dosahuje 9,02 %.

Retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. vygeneroval svým investorům za první pololetí roku 2021výnos 3,64 % a za období posledních 12 měsíců zhodnocení ve výši 7,70 % a potvrzuje tak svou vedoucí pozici mezi retailovými nemovitostními fondy investujících do komerčních nemovitostí. 

Skupina ZDR Investments pokračuje v roce 2021 dále v expanzi a diverzifikaci svého nemovitostního portfolia. Během prvního pololetí realizovala 7 akvizic v celkové hodnotě 1,9 mld. Kč. Hodnota nemovitostního portfolia skupiny vzrostla během prvního pololetí o téměř 40 % na 6,3 mld. Kč.

„Máme za sebou velice úspěšný start do roku 2021, a to nejen z pohledu téměř čtyřicetiprocentního růstu hodnoty našeho portfolia během šesti měsíců. Akvizicí retail parku Schwörstadt jsme vstoupili na německý trh, vedle toho jsme významně posílili naši pozici na Slovensku, ale také doma v České republice. Všechny naše letošní akvizice podporují zajištění základního bodu naší strategie, generovat investorům nemovitostních fondů ZDR dlouhodobě stabilní výnos. Podíl klíčových potravinářských nájemců v našich maloobchodních nemovitostech činí 43 %, což je mezi nemovitostními fondy investujících do retailových nemovitostí výjimečná hodnota, stejně jako průměrná zůstatková délka našich nájemních smluv. WAULT našeho fondu pro kvalifikované investory činí 8,0 let a našeho retailového nemovitostního fondu ZDR Public dokonce 8,2 let“.

vývoj výnosu fondu ZDR FKI (třída A) k prvnímu pololetí 2021

fond ZDR FKI (třída A)

vývoj výnosu fondu ZDR Public k prvnímu pololetí 2021

fond ZDR Public