Stabilní výnosy fondů i v náročném ekonomickém prostředí roku 2023

Naše nemovitostní fondy obstály v náročném ekonomickém prostředí roku 2023 a svým investorům opět doručily stabilní výsledky. Nadále tak potvrzují svou významnou pozici mezi českými realitními fondy i odolnost sektoru výnosových komerčních nemovitostí. Mezi nejodolnější sektor patřily retail parky zaměřené na denní spotřebu, které jsou také  hlavním zájmem naší investiční skupiny. Díky bonitním nájemcům, dlouhým nájemním smlouvám a defenzivní povaze tyto nemovitosti i v roce 2023 dosáhly stabilní výkonnosti. 

Fond kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhl za uplynulý rok výkonnosti 8,71 % v korunové třídě. Od svého založení činí kumulativní zhodnocení 62,86 %, což představuje průměrný roční výnos 10,48 %. Eurová růstová třída dosáhla za minulý rok na zhodnocení 8,75 % a od samotného založení kumulativně 42,86 %, což znamená průměrný roční výnos 9,37 %. V roce 2023 překročila hodnota mezinárodního nemovitostního portfolia fondu 10 miliard Kč. 
Retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. určený široké veřejnosti zakončil rok 2023 se zhodnocením 6,70 %. Během čtyřleté existence fondu přinesl svým akcionářům průměrný roční výnos 8,61 %.  
Retailový fond ZDR Investments Industrial SICAV a.s. zaměřující se na příměstskou logistiku a lehkou výrobu, oslavil v prosinci 2023 své první výročí. Za rok 2023 fond připsal svým akcionářům zhodnocení 7,61 % v korunové a 5,50 % v eurové třídě. 

„Navzdory všem výzvám a nižší transakční aktivitě hodnotíme minulý rok úspěšně. Podařilo se nám realizovat naši doposud druhou nejvýznamnější akvizici – retail park v chorvatské Rijece v hodnotě 1 miliardy korun.  Závěrem roku jsme úspěšně prodali dvě nemovitosti z portfolia fondu kvalifikovaných investorů, čímž jsme si potvrdili konzervativní ocenění našeho portfolia. Již máme připravené akviziční plány na další dva roky. V současné době se připravujeme na expanzi do šesté země, kterou bude Slovinsko. Svou přítomnost budeme posilovat i na trzích, na kterých aktuálně působíme. Jsme přesvědčeni, že úroveň úrokových sazeb dosáhla svého vrcholu a rozvolnění podmínek financování povede k rozhýbání trhu s komerčními nemovitostmi a také na straně investorů k postupnému přeskupení alokace prostředků z krátkodobých produktů do těch dlouhodobějších, mezi které se nemovitostní fondy řadí,” komentuje uplynulý rok Ondřej Sychrovský CEO skupiny ZDR Investments. 

Nemovitostní portfolio skupiny ZDR čítá 64 nemovitostí v celkové hodnotě 13,3 miliardy korun. Roční výnos z nájmů dosahuje aktuálně výše 950 mil. Kč, což meziročně znamená nárůst o 17,5 %. V uplynulém roce jsme prodloužili nájemní smlouvy na 10,2 % portfolia, žádný nájemce prostory neopustil. Průměrná zůstatková délka nájemních smluv (WAULT) se tak stabilně drží nad 6 lety. Ve všech třech nemovitostním fondech investuje přes 12 000 investorů.