Stabilní výkonnost fondů ZDR Investments také za první pololetí 2020

Výkonnost nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla za období leden až červen 2020 atraktivní hodnoty 4,16 % (třída investičních akcií A, CZK růstová). Tento fond zajistil svým investorům od zahájení své činnosti v lednu 2018 celkový výnos 21,57 %. Výnos investičních akcií v EUR (třída C, růstová) dosáhl za období prvního pololetí 5,55 %. 

Retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. vykázal za měsíce leden až červen roku 2020 výnos 2,12 %. Od zahájení své činnosti v listopadu 2019 činí celkový výnos fondu 6,66 %.

Trh komerčních nemovitostí prochází v roce 2020 v souvislosti s epidemii koronaviru zásadní prověrkou. Investiční strategii se záměrem budovat rozsáhlé portfolio retailových nemovitostí diskontního typu jsme si definovali při založení skupiny ZDR Investments v roce 2017 a nyní se potvrzuje, že je krizi odolná. V době jarních vládních opatření 80 % našich nájemců fungovalo bez přerušení provozu, nezaznamenali jsme tak žádný pokles výnosnosti fondů nebo problémy u našich nájemců. Od konce koronavirových omezení jsme do našich fondů koupili již šest dalších nemovitostí a jejich hodnotou tak překročili tři miliardy korun hodnoty nemovitostí v našem vlastnictví. Zároveň jsme první akvizicí v Salcburku vstoupili na rakouský trh a zahájili tak naši další zahraniční expanzi do stabilních západních zemí.

Kvalitu nemovitostního portfolia s ohledem na udržitelnost dlouhodobého výnosu potvrzuje průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv, hodnota WAULT, která se u našeho fondu pro kvalifikované investory ZDR Investments SICAV a.s. během prvního pololetí 2020 prodloužila ze 7,1 na 8,5 let a je dle pravidelně zveřejňovaných žebříčků Top nemovitostních fondů Hospodářských novin s odstupem nejdelší hodnotou na trhu českých nemovitostních fondů.
WAULT portfolia retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. se za první polovinu roku 2020 prodloužil z 5,7 na 6,1 let. 

Aktuální teaser ZDR Investments ke stažení zde.

Grafy s vývojem výnosů fondů ZDR Investments za první pololetí roku 2020