Skupina ZDR Investments zakládá další nemovitostní fond

Nemovitostní fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je nový fond, založený v říjnu 2019, který navazuje na zkušenosti a úspěch fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s., ale umožňuje investice pro širokou veřejnost. Zaměřuje se na investice do retailových a administrativních nemovitostí, a také do objektů pro logistiku a výrobu.

„Na základě poptávky našich distribučních partnerů a potenciálních investorů jsme se k druhému výročí založení našeho fondu kvalifikovaných investorů rozhodli založit další fond, tentokrát retailový, který umožní investice široké veřejnosti. Investiční strategie fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. navazuje na úspěšné fungování fondu FKI, ale rozšíří investiční záběr vedle maloobchodních nemovitostí také na administrativní budovy a objekty pro výrobu a logistiku a bude cílit na výnos 4-6 % ročně,“ komentuje založení nového fondu zakladatel skupiny ZDR Investments JUDr. Zdeněk Prázdný.

Minimální investice do nového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. je 500 Kč, obhospodařovatelem a administrátorem je Conseq Funds investiční společnost, a.s. a depozitářem Česká spořitelna, a.s. 

Vybrané nemovitosti skupiny ZDR Investments