Převod Jysku Poděbrady do majetku fondu završen

JYSK Poděbrady - další dubnový přírustek do majetku fondu

30.04.2018 jsme taktéž úspěšně završili převod objektu Jysk Poděbrady do majetku fondu. Tato plánovaná akvizice se uskutečnila formou share dealu, kdy objekt prodejny Jysk jsme získali prostřednictvím nákupu objektové společnosti TRX Development.

V rámci této akvizice jsme taktéž získali objekt Jysk a Planeo elektro Mariánské Lázně, jehož výstavba je již v pokročilé fázi. Předání obchodních prostor nájemcům
k užívání by mělo dojít v červenci tohoto roku.

Nová nemovitost v majetku fondu – JYSK Poděbrady