Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů a jistiny

Oznámení o zahájení výplaty úrokových výnosů a jistiny z dluhopisů ZDR INV. 7,50/24, ISIN CZ0003537235

Společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, jako Administrátor emise dluhopisů s názvem ZDR INV. 7,50/24, ISIN CZ0003537235 („Dluhopisy“), oznamuje, že provede v souladu s Emisními podmínkami výplatu úrokového výnosu a jistiny z Dluhopisů takto:

Datum výplaty: 17.01.2024
Rozhodný den pro výplatu: 02.01.2024
Datum ex-kupon, ex-jistina: 03.01.2024

Oprávněnými osobami, které mají právo na výplatu úrokového výnosu a jistiny z Dluhopisů, jsou osoby, které budou Vlastníky Dluhopisů ke konci Rozhodného dne pro výplatu. Výplata úrokového výnosu a jistiny z Dluhopisů se uskuteční výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet, který Oprávněná osoba určí nebo určila ve Smlouvě o obstarání nebo v písemné instrukci, kterou doručí spolu s případnými přílohami podle článku 7.4 Emisních podmínek Administrátorovi na adresu Určené provozovny nejpozději pět Pracovních dnů před Datem výplaty. Adresa Určené provozovny je:

Conseq Investment Management, a.s.
Burzovní palác
k rukám Milady Černé, odd. Portfolio Administration
Rybná 682/14
110 05 Praha 1

V případě dotazů kontaktujte Administrátora prostřednictvím e-mailové adresy: csqpa@conseq.cz.