Oznámení o splacení nominální hodnoty dluhopisů ISIN CZ0003533119

Oznámení o splacení nominální hodnoty dluhopisů ZDR Investments/0.0, ISIN CZ0003533119 („Dluhopisy“)

V souladu s emisními podmínkami Dluhopisů došlo ke dni 28.06.2022 k řádnému splacení nominální hodnoty v celkovém objemu 130.000.000,- Kč. Administrátor emise, společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26442671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7153, poukázal téhož dne nominální hodnotu Dluhopisů na účty konečných vlastníků.