Oznámení o předčasném splacení dluhopisů

Zveřejňujeme informaci o našem rozhodnutí, předčasně splatit dluhopisové financování, které sloužilo k avizici souboru čtyř nákupních center Albert koncem minulého roku. Zajistili jsme nyní běžné a výhodnější dlouhodobé bankovní financování.

"Společnost ZDR Investments SICAV a.s., se sídlem Na struze 1740/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06421091, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 22826 vedenou u Městského soudu v Praze, jednající na účet podfondu s označením ZDR, podfond Real Estate (dále jen „Emitent“) tímto ve smyslu čl. 6.2 emisních podmínek dluhopisů ZDR INV. 0,00/20, ISIN: CZ0003523813, vydaných Emitentem v celkové nominální hodnotě 350.000.000,- Kč (dále jen „Dluhopisy“) oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že Emitent rozhodl o předčasném splacení Dluhopisů. Dluhopisy budou předčasně splaceny ke dni 07.05.2020 za podmínek upravených zejména v čl. 6.2 a 7 emisních podmínek Dluhopisů."

Toto oznámení bylo zveřejněno dne 06.04.2020.