Obchodní výsledky ZDR Investments za rok 2019 splnily očekávání svých investorů

Výkonnost nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla dle očekávání za rok 2019 výnosu 8,23 %. Skupina také zcela poprvé vykázala výkonnost svého nového retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s., který po svém vydařeném startu v listopadu 2019 vykázal za první 2 měsíce svého působení výnos 4,45 %.

Nemovitostní fond pro kvalifikované investory (FKI) ZDR Investments SICAV a.s. disponuje k 31.12.2019 v majetku svého podfondu 22 nemovitostmi. Celková hodnota nemovitostí tohoto podfondu narostla meziročně z 557 mil. Kč na 2,0 mld. Kč a pronajímatelná plocha těchto nemovitostí se téměř ztrojnásobila, tvoří nyní 56.824 m2. Z celkové pronajímatelné plochy je 99,2 % obsazeno nájemci a roční výnos z nájmu je 139,9 mil Kč.

Kvalitu portfolia ZDR Investments FKI potvrzuje průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT), kterou se během roku 2019 podařilo prodloužit z 6 na 7,1 let. 

LTV (Loan to value) tohoto podfondu činí 55,9 %. K 31.12.2019 má podfond 640 aktivních investorů. Klíčovými událostmi roku 2019 byly vedle akvizic 11 nemovitostí vstup na slovenský trh a otevření Euro třídy investičních akcií. 

Nováček ve skupině ZDR Investments, retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s., zažil v listopadu 2019 povedený start. Tento fond, který umožňuje investice pro široku veřejnost, získal pouze za první dva měsíce fungování od svých investorů téměř čtvrt miliardy korun českých. 

K 31.12.2019 disponuje fond ZDR Investments Public SICAV, a.s. 3 nemovitostmi v majetku svého podfondu Real Estate, jejichž celková hodnota činí 163,8 mil. Kč. Jedná se o retail park v Čáslavi, prodejnu OKAY elektro ve Starém městě a ABSOLUTIO, administrativní budovu centrály skupiny Home Credit Slovakia v Piešťanech. Pronajímatelná plocha těchto nemovitostí tvoří 4.264 m2 a je ze 100 % obsazena nájemci. WAULT je v případě tohoto podfondu 3,8 let a roční výnos z nájmu činí 12,3 mil. Kč. LTV se rovná 25,1 %. K 31.12.2019 má tento podfond 499 aktivních investorů. 

Obchodní výsledky skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments komentuje Ing. Dušan Moskaliev, člen správní rady ZDR Investments SICAV a.s. a člen dozorčí rady ZDR Investments Public SICAV a.s., zodpovědný za finanční řízení fondů a jeho majetkových účastí: 

„Rok 2019 byl pro skupinu ZDR Investments velmi úspěšným rokem. Opakovaně dosažené zhodnocení fondu FKI na úrovni 8 % ročně potvrdilo správnost naší investiční strategie, která se soustředí na akvizici maloobchodních objektů a center pro nájemce z řad nadnárodních, ale i českých diskontních řetězců. Vhodný mix nájemců, v kombinaci s dlouhodobými nájemními smlouvami, jejichž průměrná zůstatková délka je v našem případě 7,1 let a je výjimečná mezi fondy podobného zaměření na českém a slovenském trhu, znamená pro naše investory předpoklad dlouhodobě stabilního výnosu. Při řízení portfolia jsme v loňském roce využili historicky nízkých úrokových sazeb při externím bankovním financování, a to na bázi dlouhodobých fixací“.

Pro rok 2020 plánuje skupina ZDR Investments investice ve výši dalších 3 mld. Kč do komerčních nemovitostí, které jsou již smluvně zabezpečené nebo se nacházejí ve fázi výstavby v sesterské developerské skupině Traxial. ZDR Investments chystá nákup několika retail parků na území Slovenska a také v Rakousku a Německu.

Aktuální teaser ZDR Investments ke stažení zde.

Výsledky fondů ZDR FKI a ZDR Public od založení ke konci roku 2019