Nemovitostní fondy ZDR dosáhly očekávaných výnosů

Výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla za první čtyři měsíce roku 2022 v investiční třídě A (růstové akcie v CZK) hodnoty 2,05 %. Za posledních 12 měsíců zhodnocení této třídy dosáhlo 8,79 %. Investiční třída C (růstové akcie v EUR) od počátku roku přinesla investorům zhodnocení 2,03 % a za posledních 12 měsíců 7,60 %.

Retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. za období 01-04/2022 dosáhl zhodnocení 1,34 % a za posledních 12 měsíců akcionářům připsal výnos 6,02 %.

Od počátku roku do portfolia fondů ZDR Investments přibylo celkem 5 nemovitostí a tržní hodnota aktiv tak vzrostla na 9,7 mld. Kč. První akvizice roku 2022 směřovala do fondu kvalifikovaných investorů a jednalo se o výrobní halu v pražských Běchovicích, kde je nájemcem tradiční zpracovatel masa s nájemní smlouvou na 20 let. Portfolio fondu kvalifikovaných investorů dále doplnil retail park v Bílovci. V květnu byly dokončeny akvizice nově vybudovaných retail parků v Bohumíně, Velké Dobré a Hluboké nad Vltavou, které doplnily portfolio fondu Public. Fondy ZDR Investments nyní spravují prostředky bezmála 7.000 investorů.

Aktuální dění a výsledky nemovitostních fondů komentuje Radek Hladký, partner skupiny ZDR Investments:

Nacházíme se v ekonomicky nejistém prostředí s dramaticky rostoucí inflací a úrokovými sazbami. Situaci umocňuje pokračující válka na Ukrajině a začínající měnové restrikce v době, kdy globální ekonomika začíná zpomalovat. Navzdory tomu jsme od počátku roku dosáhli očekávaných výnosů a přinesli jsme investorům stabilní zhodnocení. Stabilita je nezbytnou součástí naší investiční strategie a potvrzuje se, že díky orientaci na prodejny potravin s doprovodným retailem zaměřené na základní spotřebu a široce dostupné zboží je odolná i v ekonomicky nepříznivých podmínkách. Stabilního zhodnocení bychom nebyli schopni dosáhnout, pokud bychom od počátku nevsadili na dlouhé fixace sazeb bankovních úvěrů, byť v době nízkých úroků nebyly vždy tím nejlevnějším řešením. Nové akvizice financujeme výhradně v měně EUR. Ve srovnání s korunovými úvěry jsou nabídkové ceny bank střednědobých fixací o více než polovinu níže. Velkým tématem posledních dní je dvouciferná inflace. Realitní fondy mají tu výhodu, že dokáží její růst efektivně mírnit prostřednictvím inflačních doložek. V případě našich fondů zpravidla indexujeme 80 – 100 % naměřené inflace. I nadále na trhu vidíme zajímavé investiční příležitosti a pokračujeme v budování odolného a diverzifikovaného portfolia, které generuje dlouhodobě stabilní výnosy.