Komentář k vládnímu návrhu v oblasti platby nájmu

Nemovitostní fondy ZDR Investments spravují ve svém portfoliu 25 komerčních nemovitostí, převážně maloobchodní jednotky a retailové parky. 80 % našich nájemců, zejména prodejci potravin, drogerie, lékárny, potřeby pro zvířata, není vládním opatřením v oblasti maloobchodu a služeb zásadně omezena. 

Záměr Vlády, který navrhla 1.4.2020 a kterým ve svém důsledku umožňuje paušální celoplošný odklad nájmu všem dotčeným subjektům, považujeme za neadekvátní.  

S nájemci ze zasažených oblastí textil, elektro, domácí potřeby a poskytovatelů služeb jsme několik dní zpět našli uspokojivé individuální řešení, většinou časový posun splatnosti nájmu nebo části nájmu v řádech týdnů. U některých nájemců se dohodlo rent free na uzavřenou dobu oproti předčasné prolongaci nájemní smlouvy o několik let. 
Z důvodu postupného zmírnění vládních opatření začínají některé další segmenty již znovu otvírat své provozovny, například prodejci zahradních a domácích potřeb.

Aktuální vládní návrh současně vnímáme jako nedopracovaný a v praxi otevírá řadu otázek. V segmentu panuje nejistota, jak bude řešena například otázka plateb za služby, zálohy na energie a DPH. 

Skupina ZDR Investments vlastní 25 komerčních nemovitostí o celkové pronajímatelné ploše 61 tis. m2 na území ČR a Slovenska a spravuje investice více než 1.200 především privátních investorů.

Roman Latuske
člen správní rady ZDR Investments SICAV a.s.
člen dozorčí rady ZDR Investments Public SICAV a.s.