Investice do nemovitostních fondů ZDR Investments jsou bezpečné i v dobách koronaviru

Akciové trhy zažívají v souvislosti s pandemií koronaviru turbulentní dny a akciové kurzy prudké propady. Cenami akcií a komodit hýbou obavy investorů z dopadů opatření namířených proti šíření nového koronaviru na obchod, provoz firem a hospodářský růst.


„Hodnota našeho nemovitostního portfolia je determinována zejména uzavřenými nájemními smlouvami a v nich dohodnutých podmínkách nájemních vztahů. Nájemné našich nemovitostí je v drtivé většině sjednáno jako fixní, přičemž průměrná zůstatková délka nájemních smluv (WAULT) je 7,1 let. Z tohoto důvodu neočekáváme pokles hodnoty našeho nemovitostního portfolia“, vysvětluje situaci Dušan Moskaliev, člen správní rady ZDR Investments SICAV a.s. a člen dozorčí rady ZDR Investments Public SICAV a.s., zodpovědný za finanční řízení fondů a jeho majetkových účastí.


Dlouholeté nájemní smlouvy nemovitostních fondů skupiny ZDR Investments s bonitními nájemci jsou podloženy finanční kaucí nebo bankovní zárukou, často také zárukou mateřské společnosti. Portfolio fondů je aktuálně diverzifikováno do 25 nemovitostí o pronajímatelné ploše přes 61 tis. m2 s více než 40 nájemci z řad mezinárodních a českých řetězců.


„Naše investiční strategie se zaměřuje na retailové nemovitosti diskontního typu. Jedná se o samostatné maloobchodní jednotky nebo jednopodlažní retail-parky s přímým dosahem z přilehlého parkoviště. Aktuálně zavedená vládní opatření neomezují provoz našich nájemců z řad potravinových řetězců, lékáren, drogerií, potřeb pro zvířata a zahrádkářských doplňků. Tyto segmenty mají v pronájmu 70 % retailových ploch našeho portfolia“, komentuje Roman Latuske, člen správní rady ZDR Investments SICAV a.s. a člen dozorčí rady ZDR Investments Public SICAV a.s., zodpovědný za business development.


Pro rok 2020 plánuje skupina ZDR Investments investice ve výši dalších 3 mld. Kč do komerčních nemovitostí, které jsou již smluvně zabezpečené nebo se nacházejí ve fázi výstavby v sesterské developerské skupině Traxial. V příštích měsících se dokončují akvizice 4 retail parků v Rakousku a řady dalších objektů z partnerského developmentu skupiny Traxial. 


„Realizace developerských projektů skupiny Traxial není současnou situací kolem epidemie koronaviru jakkoliv ohrožena. Stavíme na základě uzavřených budoucích nájemních smluv pro konkrétní nájemce vznikajících maloobchodních objektů a retail center. Do fondu převádíme pouze plně dokončené, zkolaudované a pronajaté nemovitosti. Fond nenese žádné developerské riziko“ dodává JUDr. Zdeněk Prázdný, majitel a statutární ředitel Traxial a.s.