Informace k aktuálnímu dění na Ukrajině

Vzhledem k pokračujícímu válečnému konfliktu na Ukrajině si vás dovolujeme informovat o možných dopadech na investice do nemovitostních fondů skupiny ZDR Investments.

Investiční strategie fondů ZDR Investments se z regionálního hlediska soustředí na stabilní a rozvinuté trhy, především střední a západní Evropy. Žádná z našich nemovitostí se nenachází na území Ukrajiny či Ruska. Stejně tak žádní nájemci a obchodní partneři nepochází z těchto dotčených zemí.  Financování využíváme od bank, jejichž mateřské společnosti sídlí v západních zemích a jejichž expozice na ruská či ukrajinská aktiva je marginální. Složení investorů je výhradně tuzemské a v žádném případě nehrozí destabilizace cashflow v důsledku odlivu kapitálu.

Z výše uvedených důvodů je přímý dopad na fungování našich fondů prakticky nulový. Nepřímý vliv může mít přechodná změna makroekonomických ukazatelů a měnové stability. Dá se očekávat, že dojde k dalšímu zvyšování cenové hladiny taženým především vysokými cenami energií a komodit, a krátkodobě se může česká koruna potýkat s tlakem na její oslabení. Rostoucí inflaci však dokáží efektivně eliminovat inflační doložky a oslabení koruny negativně neovlivní výkonnost fondů s ohledem na sjednané měnové zajištění. Situaci na Ukrajině s napětím monitorujeme a v případě jakékoli změny vás budeme dále informovat.

Ruskou invazi na Ukrajinu považujeme za neospravedlnitelný a nevyprovokovaný akt agrese vůči suverénnímu státu, který nemůže být tolerován a zcela jej odsuzujeme