Formální zahájení činnosti fondu

Formálně zahajujeme činnost fondu ZDR Investments SICAV a jeho nemovitostního podfondu ZDR, podfond Real Estate.

Formálně zahajujeme činnost fondu ZDR Investments SICAV a jeho nemovitostního podfondu ZDR, podfond Real Estate. Licenci České národní banky jsme obdrželi dne 21.07.2017. Následný zápis nemovitostního podfondu do registru České národní banky se uskutečnil k 09.10.2017.
Fond je koncipován jako fond kvalifikovaných investorů. Investuje na území České republiky do prémiových nemovitostí z oblasti retailového prodeje se zaměřením zejména na potravinářské a jiné nadnárodní maloobchodní řetězce. Velká část majetku fondu by měla být generována z vlastního developmentu, který zastřešuje skupina Traxial Group. Funkci obhospodařovatele a administrátora vykonává AMISTA. Auditorem fondu je BDO Audit, depozitářem Česká spořitelna.