Délka našich nájemních smluv vítězí mezi nemovitostními fondy

Hospodářské noviny ve spolupráci s Institutem strategického investování (ISTI) při pražské Vysoké škole ekonomické od roku 2017 provozují specializovaný webový portál Investujme s přehledem nemovitostních fondů, které aktivně hledají investory na českém trhu. Web pravidelně zveřejňuje žebříček Top realitní fondy HN.

Podle aktuálně zveřejněného žebříčku TOP realit­ní fondy, který každoročně vyhlašují Hospodářské noviny, vítězí náš fond kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. v kategorii WAULT, což je hodnocení průměrné zůstatkové délky aktuálně uzavřených nájemních smluv.

K 31.12.2019 činí tato hodnota v našem fondu 7,1 let a tvoří důležitý základ pro dlouhodobě atraktivní výnos fondu. 

Kvalitní péče o nájemce a vlastní facility management jsou klíčové součásti strategie nemovitostních fondů ZDR Investments. Výsledkem je narůst zůstatkové délky našich nájemních smluv fondu FKI meziročně z 6 na 7,1 let.

Také v hodnocení podle výnosnosti se oba naše nemovitostní fondy v aktuálním žebříčku umístily opět na předních příčkách.

Žebříček Hospodářských novin TOP realit­ní fondy a přehled délky ukazatele WULT u fondů pro kvalifikované investory k 31. 12. 2019