Akvizice - výhled 4.Q. 2018

Akvizice na 4.Q. 2018

Na základě uzavřených rezervačních smluv jsme na období od října 2018 do března 2019 naplánovali významné přírůstky do našeho nemovitostního portfolia. Jedná se o převzetí pěti plně obsazených retailových center s nájemci z řad nadnárodních korporací. Celková investice bude činit ca. 613 mil. Kč. U všech objektů je dokončena daňová due diligence a v závěrečné fázi se nachází due diligence právní a technická.