Stabilní výkonnost a další nárůst majetku. Takové bylo první pololetí

Výkonnost fondu kvalifikovaných investorů dosáhla za první pololetí 2022 hodnoty 4,46 % (růstová třída A). Investoři, kteří do fondu vstupovali na počátku jeho vzniku, si doposud připsali zhodnocení 42,93 % s průměrným ročním výnosem 8,41 %.

ZDR Public, náš druhý fond určený široké veřejnosti, svými výsledky rozhodně nezaostal. Od počátku roku jeho výkonnost dosáhla 3,65 % s celkovým výnosem od založení 22,58 %.

Tržní hodnota portfolia skupiny ZDR Investments ke konci pololetí dosáhla hodnoty bezmála 10 mld. Kč. Čistá hodnota aktiv fondu kvalifikovaných investorů meziročně vzrostla o 77 % a kapitál fondu Public se během posledního roku podařilo dokonce zdvojnásobit. I v průběhu prvního pololetí 2022 se fondy ZDR Investments těšily silného zájmu investorů a příliv nových investic meziročně vzrostl téměř o 20 %.