Historicky nejlepší výsledky za rok 2021

Výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla za rok 2021investiční třídě A (růstové akcie v CZK) hodnoty 8,38 %. Již čtvrtým rokem po sobě fond zajistil svým investorům stabilní zhodnocení. Investiční třída C (růstové akcie v EUR) vykázala u tohoto fondu roční zhodnocení 8,32 %.

Retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. za rok 2021 překonal výsledek velmi úspěšného roku 2020 a přinesl svým investorům výnos 6,69 %.

Oba nemovitostní fondy se dosaženým zhodnocením zařazují mezi nejvýnosnější fondy své kategorie a skupina ZDR Investments tak pokračuje v naplňování ambice stát se dlouhodobě leaderem nemovitostních fondů investujících do komerčních nemovitostí.

Skupina ZDR Investments v průběhu roku 2021 zrealizovala dalších 15 akvizic v celkové hodnotě 4,4 mld. Kč. Hodnota nemovitostního portfolia skupiny tak meziročně vzrostla o více než 85 % na 9 mld. Kč.   

Výsledky skupiny nemovitostních fondů ZDR Investments komentuje Roman Latuske, partner skupiny ZDR Investments:

„Rok 2021 byl pro skupinu ZDR Investments v několika ohledech jubilejní. Závěrem roku se nám podařilo dokončit akvizici padesáté nemovitosti, vygenerovali jsme historicky nejvyšší zhodnocení u obou našich nemovitostních fondů a v neposlední řadě jsme pokročili v zahraniční expanzi vstupem na německý a chorvatský trh. Pokračujeme tak v budování diverzifikovaného portfolia komerčních nemovitostí generujícího stabilní výnos. I nadále svou pozornost soustředíme především na regionální diskontní retail parky s převahou prodejen potravin.

Ve fondu pro kvalifikované investory nám na území České republiky vzrostl během roku 2021 podíl nájemců z oblasti potravin na celkovém retailu na 70 %. Stabilitu nemovitostního portfolia našich fondů potvrzuje také průměrná zůstatková délka nájemních smluv nad 7 let, která je ve srovnání s jinými fondy dlouhodobě jednou z nejdelších na trhu.“

Zhodnocení fondu ZDR FKI za rok 2021 dosáhlo +8,38 % v CZK třídě a + 8,32 % v třídě EUR

fond ZDR FKI (třída A + C)

Zhodnocení fondu ZDR Public za rok 2021 bylo 6,69 %

fond ZDR Public