Pro investory

Přehled základních údajů

Typ fondu – právní forma

Investiční fond s proměnným základním kapitálem

Název

ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate

Investiční strategie

Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice

Druh cenného papíru

Volně převoditelné zaknihované investiční akcie s právem zpětného odkupu

Doba trvání podfondu

Od 20.09.2017 na dobu neurčitou

Měna fondu

CZK

Minimální investice do fondu

125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Cílený výnos

Min. 5% ročně (po odečtení nákladů, daní a poplatků)

Vstupní poplatek

Max. 3% z hodnoty vydávaných investičních akcií

Poplatek za správu

1% ročně

Výkonnostní poplatek

30% z celkového ročního zhodnocení fondového kapitálu při zhodnocení převyšujícím 5% p.a.

Orgán dohledu

Česká národní banka

Auditor

BDO Audit s.r.o.

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Obhospodařovatel fondu

AMISTA investiční společnost, a.s.

Administrátor fondu

AMISTA investiční společnost, a.s.

Oceňovaní aktiv

Kreston A&CE Consulting, s.r.o

Výnosnost Fondů

Donec sollicitudin molestie malesuada. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui.

2,2 mld. Kč

aktuální hodnota

59 300 m²

pronajímatelné plochy

52 mld. Kč

aktuální hodnota

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s. v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Soubory ke stažení

Stanovy ZDR Investments SICAV a.s.

Statut investičního fondu ZDR Investments
SICAV a.s.

Statut investičního podfondu ZDR Real
Estate podfond

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na info@zdrinvesments.cz

Naše nemovitosti

Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu