Vertrieb über die Plattform Conseq eingeleitet

Distribution über die Plattform Conseq eingeleitet.

Od 25.06.2018 je náš fond kvalifikovaných investorů zařazen do distribuční sítě Conseq. Přijímání pokynů je možné pro obě třídy akcií - pro růstovou i dividendovou.
Jsme velice potěšeni profesionálním přístupem a rychlým zařazením našeho nemovitostního fondu do této platformy.