Podtržení nadpisů

 • Aplikuje se automaticky na nadpisy h1, h2, h3
 • barevnost se dědí z nadpisu
 • pro případné vynucení barvy podržení jsou připraveny třídy na textový blok: force-white, force-teal, force-grey
 • vypíná se třídou na textový blok: no-custom-line

Velká vizuální sekce

 • Na sekci je třeba aplikovat třídu section-boxed
 • Pokud je sekce inverzní je zelená.
 • Pokud má třídu reverse, je text vpravo.
 • Pokud má třídu offset-top je posunutá nahoru a zasahuje do předchozí sekce.

Vyhledáváme atraktivní investiční příležitosti

Investiční fondy ZDR Investments investují finanční prostředky svých zakladatelů a dalších investorů, získaných z úpisů investičních akcií. Investujeme do prémiových nemovitostí v České republice , na Slovensku, v Rakousku, v Chorvatsku a Německu. 

Odrážky pomocí šipek - je to automatický formát prvku odrážka

 • Fusce wisi
 • Quisque porta
 • Vivamus ac leo pretium faucibus
 • Aliquam erat volutpat
 • Etiam neque

Tlačítka se šipkami

 • btn--back

 • btn--arrow arrow-right
 • btn--arrow arrow-down

Plné verze:

 • Mají třídu fullwidth
 • btn--arrow arrow-right fullwidth
 • btn--arrow arrow-down fullwidth

Prvek download

 • Třída na boxu: box--download
 • V boxu musi byt 2 sloupce, 2. sloupec (obrázek-ikona) je jen 80px siroky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla ultricies dui ac dignissim.

Seznam s odrážkou a popiskem

 • nejprve si vytvoříte textový blok - první text nadpisu je tučně, pak enter, pak odstaveček textu
 • následně vložíte na textový blok třídu block--feature

Popis

Fusce wisi. Quisque porta. Vivamus ac leo pretium faucibus. Aliquam erat volutpat. Etiam neque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostr

Portfolio 
nemovitostí

 • Sekce má třídu map-section
 • Obrázek má v sobě mapu, třídu map-image.
 • Pod obrázkem je kód, kde je popsáno jak přidávat body
 • Nelze používat absolutní souřadnice - pouze relativní. X,Y se určuje v procentech.
 • Výpočet X = (souřadnice X v pixelech z graf. editoru * 100) / šířka mapy
 • Analogicky Y = (souřadnice Y v pixelech z graf editoru * 100) / výška mapy
 • při aktualizaci můžete dodat jen souřadnice bodů v pixelech, převod v excelu/gsheetu můžeme udělat my
 • pořadí určuje pořadí prvků v js poli
 • desetinné číslo oddělovat tečkou

Nabíhací čísla

 • Třída block-number na boxu
 • Třída js-animated-number na čísle (blok text)
 • Všechna čísla mají automaticky 1 desetinné místo.
 • Pokud chcete mít 2 desetinná místa, musíte dát na číslo třídu two-decimals
 • Vypíná se třídou no-decimals

3,1

mld. Kč

ROČNÍ PŘÍJEM Z NÁJMU

7,2

let

WAULT

207

POČET NÁJEMCŮ

203

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

5

EVROPSKÝCH ZEMÍ

11,4

mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ