Nemovitostní fondy ZDR Investments

Fondy zaměřené na investování do komerčních nemovitostí, s jejichž akvizicemi, výstavbou, pronájmem, správou a prodejem mají jeho zakladatelé dlouholeté zkušenosti. Projekty nabývané fondem jsou situovány na území České a Slovenské republiky a plně obsazeny nájemci.

Výnosnost

Střednědobě plánovaný cílový výnos pro klienty je dle fondu 4-7 % ročně. Tento výnos je vysoce nad úrovní výnosů z běžných komerčních nemovitostí, z bankovních vkladů nebo např.
z výnosů ze státních dluhopisů. Jeho dosažení v sobě odráží vysokou bonitu majetku fondů; výnosnost je plánována se stabilním výhledem pro střednědobý až dlouhodobý horizont.

Strategie

Komerční nemovitosti jsou rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní investiční výnos. ZDR Investments se zaměřuje na akvizice prémiových nemovitostí
s predikovatelným výnosem. Zásadní je pro nás lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv. Tyto aspekty podle nás jednoznačně ovlivňují hodnotu nemovitostí a jejich budoucí tržní likviditu.

Proč investovat se ZDR Investments?

Jsme nemovitostní fond s vlastním developmentem retailových nemovitostí.
Snižujeme investiční riziko rozkladem akvizic rozdílných typů nemovitostí.
Každá nemovitost je spolufinancována s bankou, což nám poskytuje další zpětnou vazbu ohledně nákladů, výnosů, bonity nájemce a lokality.
Průměrná délka našich nájemních smluv je nad 6 let.
Nemovitost vlastněná fondem je vždy plně obsazena.

Jak to tedy funguje?

  • ZDR Real Estate provádí před každou akvizicí nemovitosti jejich důkladnou právní, finanční a technickou due diligence.
  • Každý investor má možnost fyzicky zkontrolovat jednotlivé nemovitosti, které jsou součástí portfolia fondu.
  • Investicí do ZDR Real Estate je pro investory rozloženo riziko „úspěšnosti“ konkrétní nemovitosti mezi veškeré nemovitosti, které jsou v majetku fondu. Jednou investicí investor tedy nakupuje veškeré nemovitosti ve vlastnictví fondu.
  • Šetříme investorům jejich čas spojený s vlastním vyhledáním, akvizicí a následnou správou nemovitosti.
  • Stabilní a rovnoměrné výnosy z nemovitostí zpravidla nekopírují ekonomické cykly, a proto jsou vhodnou pojistkou proti případným propadům na akciových a dluhopisových trzích.

Jak je chráněna Vaše investice?

  • Kontrolní činnost nad dodržováním povinnosti při nakládání s majetkem podfondu vykonává depozitář fondu, kterým je Česká spořitelna, a.s.
  • Činnost investičního fondu a výkon depozitáře dále podléhají dohledu České národní banky.
  • Nakládat s majetkem podfondu může investiční fond pouze v rámci zákona, který přísně a jednoznačně definuje způsoby kolektivního investování.

Pro koho je investice určena?

  • Pro institucionální a soukromé investory, kteří jsou zaměřeni na investování do výnosových instrumentů se střednědobým až dlouhodobým horizontem.
  • Minimální částka, kterou může investor investovat činí 125 000 EUR, případně 1 000 000,- Kč při provedení tzv. testu vhodnosti dle § 15 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Náš tým

JUDr. Zdeněk Prázdný

Development  

Zdeněk je zakladatelem ZDR Investments. Věnuje se developerské činnosti 25 let. Prostřednictvím společností náležejících do jeho developerské skupiny Traxial Group úspěšně zrealizoval 37 nemovitostních projektů pro nadnárodní i ryze české nájemce v celkovém finančním objemu přesahující 2,6 mld. Kč. Z jeho developerské a akviziční zkušenosti nyní profitují nemovitostní fondy ZDR Investments.

Ing. Dušan Moskaliev

Finance

Dušan se financováním nemovitostí zabývá již 20 let. Postupně pracoval pro Vereinsbank, DeutscheBank, ve vedoucí pozici českých a slovenských společností skupiny Raiffeisenlandesbank Oberösterreich či v představenstvu spořitelního družstva.

Roman Latuske

Business development

Roman studoval Bankovnictví ve Wiesbadenu a pracoval v oboru financování komerčních nemovitostí u DePfa-Bank a HYPO-BANK. 20 let působil ve vrcholných manažerských pozicích v mediální skupině MAFRA a jako CEO a předseda představenstva mediálního domu Economia. 

JUDr. Tomáš Prázdný

Člen správní rady

Tomášovou úlohou je zastřešovat obchodní a právní aspekty fungování celého developerského businessu developerské divize Traxial Group. Je také partnerem pro nájemce, financující instituce a dodavatelské firmy z oboru stavebnictví a projektového inženýringu. Tomáš je členem správní rady ZDR Investments.

Proč zvolit ZDR Investments?

Zkušenosti zakladatele

37 realizovaných vlastních developerských projektů na území České republiky v oblasti výstavby retailových obchodních center, skladových objektů, provozoven obchodních nebo výrobních společností v ceně pořízení přesahující 2,6 mld. Kč. 25 let v aktivním developmentu.

Výběr investičních projektů

Do majetku podfondů vybíráme pouze prémiové nemovitosti na základě provedených důkladných due diligence, jejichž cílem je odhalit případná slabá místa posuzovaných projektů. V případě nemožnosti jejich eliminace není takový projekt dále realizován.

Zajištění nájemného

Nájemné dle nájemních smluv v našich nemovitostech je standardně indexováno o růst inflace. Nájemci jsou ve velké míře nadnárodní obchodní řetězce nebo silné etablované společnosti s prvotřídní bonitní historií. Placení nájemného je zajištěno kaucí, bankovní či korporátní garancí nebo jejich kombinací.

Diversifikace

Vybíráme nemovitosti po celé České republice a na území Slovenska, kombinujeme retailová obchodní centra food a non-food, skladovací a administrativní budovy, nadnárodní i ryze národní nájemce, což zajišťuje ochranu při výkyvu v hospodářském cyklu v daném odvětví.

Růst hodnoty nemovitostí

Nemovitosti do podfondu vybíráme s ohledem na tři základní faktory ovlivňující jejich hodnotu: výše nájemného a bonitu nájemce, očekávaný tržní vývoj míry výnosnosti a možnost dalšího rozvoje projektu či samotné lokality. Střednědobě plánovaná výnosnost fondů je však založena na konzervativní strategii, tj. na platbě nájemného, ne na spekulaci o růstu ceny nemovitosti.