O fondu

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů a investuje především do retailových nemovitostí diskontního typu.

34

POČET NEMOVITOSTÍ

7,0 let

WAULT


161 813 m²

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

7,4 mld. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

Vývoj výnosů fondu FKI

 • FKI
 • Public
 • Industrial
   chart

   Výnosy akcií třídy A (CZK růstová)

   Výnosy akcií třídy C (EUR růstová)

   Přehled základních údajů

   • Název

   ZDR Investments SICAV, a.s.
   podfond ZDR, podfond Real Estate


   • Právní forma

   akciová společnost s proměnným základním kapitálem


   • Druh cenného papíru

   zaknihované investiční akcie


   • Měna fondu

   CZK / EUR


   • ISIN tříd investičních akcií

   CZ0008042892, růstová CZK
   CZ0008043833, růstová EUR

   CZ0008042967, dividendová CZK
   CZ0008043841, dividendová EUR


   • Frekvence oceňování

   hodnota investiční akcie stanovená jednou měsíčně


   • Minimální investice

   1.000.000 Kč


   • Doporučený investiční horizont

   5 let a více


   • Cílený výnos

   7 - 9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)


   • Obhospodařovatel a administrátor

   CODYA investiční společnost, a.s.


   • Depozitář

   Česká spořitelna, a.s.


   • Auditor

   TPA Audit s.r.o.


   • Vstupní poplatek

   až 3,1 %


   • Výstupní poplatek

   0 % po 3 letech


   • Poplatek za správu

   1,5 % ročně


   • Výkonnostní poplatek

   30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 5 % ročně

   Nemovitosti v portfoliu

   Retail park Bílovec

   Retail park Bílovec

   FMZ Voitsberg

   FMZ Voitsberg

   Retail park Pula

   Retail park Pula

   Retail park Komárno

   Retail park Komárno

   FMZ Wolfsberg

   FMZ Wolfsberg

   Retail park Rakovník

   Retail park Rakovník

   Retail park Frýdek-Místek

   Retail park Frýdek-Místek

   Retail park Vídeň

   Retail park Vídeň

   Retail park Schwörstadt

   Retail park Schwörstadt

   Retail park Litoměřice

   Retail park Litoměřice

   Retail park Ostrava-Dubina

   Retail park Ostrava-Dubina

   Retail park Pardubice

   Retail park Pardubice

   Retail park Stříbro

   Retail park Stříbro

   Retail park Senec

   Retail park Senec

   Hypermarket Albert Chrudim

   Hypermarket Albert Chrudim

   Hypermarket Albert Svitavy

   Hypermarket Albert Svitavy

   Hypermarket Albert Přerov

   Hypermarket Albert Přerov

   Albert Ústí nad Orlicí

   Albert Ústí nad Orlicí

   Albert Opava

   Albert Opava

    NORMA Kaznějov

   NORMA Kaznějov

   BILLA Mariánské Lázně

   BILLA Mariánské Lázně

   BILLA Jičín

   BILLA Jičín

   PENNY Votice

   PENNY Votice

   PENNY Tachov

   PENNY Tachov

   PENNY Nýřany

   PENNY Nýřany

   JYSK Havlíčkův Brod

   JYSK Havlíčkův Brod

   JYSK Rakovník

   JYSK Rakovník

   Retail park Jičín

   Retail park Jičín

   KiK Nové Zámky

   KiK Nové Zámky

   KiK Chrastava

   KiK Chrastava

   Logistic park Prešov

   Logistic park Prešov

   Praha-Běchovice

   Praha-Běchovice

   Kunstdepot Salzburg

   Kunstdepot Salzburg

   NORDICA OFFICE Ostrava

   NORDICA OFFICE Ostrava

   Rizikovost investice

   Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.