O nás

ZDR Investments SICAV a.s. je investiční fond zaměřený na investování do komerčních nemovitostí, s jejíchž výstavbou, pronájmem, správou a prodejem mají jeho zakladatelé dlouholeté zkušenosti. Projekty jsou situovány na území České republiky a investiční fond v nich získává vždy 100 % kontrolu.

Strategie

Komerční nemovitosti jsou rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní investiční výnos. ZDR Investments SICAV se prostřednictvím svých podfondů koncentruje na akvizice prémiových nemovitostí s predikovatelným výnosem. Zásadní je pro nás lokalita a stav nemovitosti, osoby hlavních nájemců a kvalita nájemních smluv. Tyto aspekty podle nás zásadně ovlivňují hodnotu nemovitostí a jejich budoucí tržní likviditu.

Výnosnost

Aktuálně plánovaný cílový čistý výnos pro klienty je 4-5% ročně. Tento výnos je vysoce nad úrovní výnosů z běžných komerčních nemovitostí, z bankovních vkladů nebo např. z výnosů ze státních dluhopisů. Jeho dosažení v sobě odráží vysokou bonitu majetku fondu; výnosnost je plánována se stoupající křivkou v střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Proč investovat se ZDR Investments

Prvním realitním podfondem ZDR Investments SICAV je ZDR Real Estate. ZDR Real Estate nabízí investorům profit z velkých realitních projektů. ZDR Real Estate rozkládá a tím zásadní měrou snižuje investiční riziko akvizicemi rozdílných typů nemovitostí v různých lokalitách.

Jak to tedy funguje?

 • ZDR Real Estate provádí před každou akvizicí nemovitosti jejich důkladnou právní, finanční a technickou due diligence
 • Každý investor má možnost fyzicky zkontrolovat jednotlivé nemovitosti, které jsou součástí portfolia fondu
 • Investicí do ZDR Real Estate je pro investory rozloženo riziko „úspěšnosti“ konkrétní nemovitosti mezi veškeré nemovitosti, které jsou v majetku fondu. Jednou investicí investor tedy nakupuje veškeré nemovitosti ve vlastnictví fondu
 • Šetříme investorům jejich čas spojený s vlastním vyhledáním, akvizicí a následnou správou nemovitosti
 • Stabilní a rovnoměrné výnosy z nemovitostí zpravidla nekopírují ekonomické cykly, a proto jsou vhodnou pojistkou proti případným propadům na akciových a dluhopisových trzích

Jak je chráněna Vaše investice?

 • Kontrolní činnost nad dodržováním povinnosti při nakládání s majetkem podfondu vykonává depozitář fondu, kterým je Česká spořitelna a.s.
 • Činnost investičního fondu a výkon depozitáře dále podléhají dohledu České národní banky.
 • Nakládat s majetkem podfondu může investiční fond pouze v rámci zákona, který přísně a jednoznačně definuje způsoby kolektivního investování

Pro koho je investice určena?

 • Pro institucionální a soukromé investory, kteří jsou zaměřeni na investování do výnosových instrumentů se střednědobým až dlouhodobým horizontem
 • Minimální částka, kterou může investor investovat činí 125.000 EUR , případně 1.000.000,- Kč při provedení tzv. testu vhodnosti dle
  § 15 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Proč tedy zvolit ZDR Investments?

Zkušenosti zakladatele

Více než 25 realizovaných vlastních developerských projektů na území České republiky v oblasti výstavby retailových obchodních center, skladových objektů, provozoven obchodních nebo výrobních společností v ceně pořízení přesahující XXX milionů korun. XXX let v aktivním developmentu.

Výběr investičních projektů

Do majetku podfondu vybíráme pouze prémiové nemovitosti na základě provedených důkladných due diligence, jejichž cílem je odhalit případná slabá místa posuzovaných projektů. V případě nemožnosti jejich eliminace není takový projekt dále realizován.

Inflační doložka, opce

Nájemné dle nájemních smluv v našich nemovitostech je standardně indexováno o růst inflace. Je taktéž využíváno právo prodloužení dobu nájmu formou předem sjednané opce. Nájemci jsou ve velké míře nadnárodní obchodní řetězce nebo silné etablované společnosti s prvotřídní bonitní historií.

Růst hodnoty nemovitostí

Nemovitosti do podfondu vybíráme s ohledem na tři základní faktory ovlivňující jejich hodnotu: výše nájemného a bonitu nájemce, očekávaný tržní vývoj míry výnosnosti a možnost dalšího rozvoje projektu či samotné lokality.

Diverzifikace

V rámci podfondu vybíráme primárně nemovitosti po celé České republice, zároveň kombinujeme retailová obchodní centra food a non-food, skladovací a administrativní budovy, nadnárodní i ryze české nájemce, což zajišťuje ochranu při výkyvu v hospodářském cyklu v daném odvětví.

Lidé

Mgr. Radek Hladký

Advokát
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.

Mgr. Radek Hladký

Advokát
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.

Mgr. Radek Hladký

Advokát
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.

Mgr. Radek Hladký

Advokát
Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.